Narkotika på recept ska lättare kontrolleras

(Drugnews/SL)
STOCKHOLM Regeringen vill att Socialstyrelsen effektivare ska kunna granska enskilda läkare och tandläkare som misstänks skriva ut bl a rohypnol och narkotikaklassade värktabletter till missbrukare. Ett förslag att från juli nästa år lätta på sekretessen i receptregisterlagen ska nu granskas av lagrådet. ”Den enskilde läkaren hängs ut”, säger Läkarförbundet i en kommentar till Drugnews.

Det uppmärksammas återkommande att läkare via receptblocken skriver ut narkotika till missbrukare. Det är inte sällan privatpraktiserande äldre läkare som av andra skäl än medicinska – kanske okunnighet, efter hot eller kanske mot betalning – tillhandahåller recepten.
Anmälningar mot misstänkta läkare tar ofta lång tid att utreda eftersom tillsynsmyndigheten idag manuellt måste leta efter recepten på apoteken.

”Förslaget löser inte samhällets narkotikaproblem, men underlättar att snabbare få en samlad bild och stoppa överförskrivande läkare och tandläkare”, säger kanslirådet Ralf Löfstedt på Socialdepartementet till Drugnews.
Ertappade läkare kan idag varnas och få förskrivningsrätten av narkotikaklassade läkemedel indragen eller helt fråntas läkarlegitimationen.

Enligt förslaget från regeringen på torsdagen ska dock inte Socialstyrelsen via registret kunna kontrollera vilka patienter som får narkotikaklassade preparat utskrivna. Något som begränsar möjligheterna att stoppa missbrukare som går runt till olika läkare för att komma över droger.

Läkarförbundet ser tillsynsmyndighetens utökade tillträde till registret som både integritetskränkande och tandlöst och avstyrkte redan narkotikakommissionens motsvarande förslag. Förbundet anser att antalet läkare som skriver ut narkotika till missbrukare är väldigt få och att Socialstyrelsen kan beivra problemet redan i dagens system.
”Den enskilde läkaren hängs ut enligt förslaget. Men man ser inte om det är en missbrukare eller en behövande cancerpatient som förskrivits den klassade medicinen”, säger Elisabeth Frostell, informationschef på Läkarförbundet, till Drugnews.

Förslaget är en del av narkotikapropositionen som i sin helhet presenteras först i mitten av januari.

Läs mer i Drugnews:
Överförskrivande läkare kartlagda
17 läkare skrev ut Rohypnol till missbrukare

Etiketter:

Annonser