Kalmarpolisen kräver haverikommission mot narkotika

(Drugnews/SL)
KALMAR Sedan omfattande drogmissbruk uppdagats bland skolelever i Kalmar begär nu polisen att en lokal haverikommission med bred förankring tillsätts för att bryta trenden. “Alla goda krafter måste samlas för att förhindra att ungdomar förstör sitt och anhörigas liv med aningslöst droganvändande“, säger Sven-Erik Karlsson, polisområdeschef i Kalmar, till Drugnews.

I ett brev till stadens kommunalråd och cheferna för social- och fritidsförvaltningen kräver han att en haverikommission samlas för att arbeta preventivt för att det som hänt inte ska upprepas.
“Polisen, socialtjänsten och skolan räcker inte fullt ut. Hela fritidssektorn, ungdomsorganisationerna, partierna, kyrkan, idrotten och föräldrarna, förstås, måste nu gå samman. Det är allvarligt när ungdomar riskerar förstöra sina liv.“
“Visst, det finns redan handlingsprogram mot droger, men se då till att de genomförs“, säger Karlsson.

Kommunalrådet Birgitta Elfström håller med om att en allmän mobilisering behövs mot narkotikan, men säger till Barometern att de lokala trygghetsråden är en bättre plattform än en haverikommission.

För några veckor sedan avslöjade närpolisen att ett hundratal grundskoleelever i Kalmartrakten misstänktes för att experimentera med främst hasch, men även i några fall ecstasy. Flera högstadieskolor i trakten fungerade som lagringscentraler enligt polisen som inte gjort några beslag, men fått flera erkännande i förhör. Ett fåtal drogtester har tagits, det först färdiganalyserade provet visade positivt för hasch.
Vid halvtid i utredningen har omkring 25 ungdomar överlåtits till socialtjänsten och flera fall av åtal förbereds. Hittills har en 17-åring suttit häktad för bland annat överlåtelse av narkotika.
Men narkotikahärvan kommer troligen att växa.
“För nära varje elev vi talar med ökar omfattningen. Och vi har fått signaler om liknande problem bland tonåringar i Nybro och Ölandskommunerna. Och vi har ännu inte hunnit börja kontrollera på gymnasieskolorna“, säger Sven-Erik Karlsson.

Regeringens nya narkotikasamordnare Björn Fries var nyligen i Kalmar för att informera sig om situationen.
• Är det särskilt mycket droger just i Kalmartrakten?
“Nej, jag tror inte att Kalmar är unikt, det är snarare så att gott samarbete mellan polis och socialtjänst bidragit till att nysta upp detta. Skrapar man på ytan hittar man nog ungdomar i fler kommuner som gått på myten om att det finns ofarliga droger“, säger Björn Fries till Drugnews.

Läs mer i Drugnews:
Stor narkotikahärva bland skolbarn i Kalmar

Etiketter:

Annonser