Hälsoministern: säker kontroll av hampa krävs

STOCKHOLM Folkhälsominister Morgan Johansson säger att beslutet av EU:s domstol att underkänna Sveriges hampaförbud måste respekteras. Ett kontrollsystem måste nu ordnas så att inga sorter med höga rushalter kan smygas in.

För Morgan Johansson och regeringen har förbudet mot all cannabis i Sverige, inklusive industrihampa med låg rushalt, varit narkotikapolitiskt motiverad. Och beslutet i EG-domstolen i torsdags är ett stort bakslag för regeringen och de frivilligorgansationer som pekat på att otillåtna sorter smygs in i odlingar i flera länder där industrihampa tillåts.

“Ur folkhälsoperspektiv hade det varit bra om vi kunnat behålla förbudet. Problemet med industrihampa är att det är svårt att skilja ut den från hampa som går att missbruka“, säger Morgan Johansson till TT.
“Därför är det viktigt att vi nu bygger upp ett kontrollsystem så att vi kan säkerställa att det är industrihampa som odlas“, tillägger han.

Det är idag länsstyrelsen som tillsammans med Jordbruksverket administrerar det stödsystem för bidragsberättigade grödor som EU reglerat. Jordbruksverket har tidigare bedömt att EU:s kontrollsystem för legala hampodlingar inte är tillräckligt.
Idag finns ett 20-tal godkända hampasorter (max 0,2 procent THC) i EU.

Etiketter:

Annonser