“Genomtänkt drogpolicy på skolan räddar liv“

GÖTEBORG Skolan måste skaffa en genomtänkt drogpolicy och direkt ta tag i problem som uppstår. “Jag är mycket kritisk till dagens ANT-undervisning“, säger läraren Lena Rangne som tillsammans med kollegan Staffan Hübinette presenterade sina nyutkomna böcker på bokmässan.

“Det gäller livet“ (Fri Förlag) heter Lena Rangnes nyutkomna bok och vill bl a inspirera lärare för ett systematiskt arbete i skolan mot droger och andra nedbrytande beroenden. Hon menar att hela skolan bör involveras i alla ämnen och arbeta bredare med livs- och hälsofrågor.

Hon var tidigare många år ansvarig för drogundervisningen på Östra Real i Stockholm. Idag bor och arbetar hon på skola nära Flen.

“Föräldrakontakten är viktig och det handlar både om att visa eleverna förtroende och våga ta tag i problem“, säger hon på ett miniseminarie på bokmässan i Göteborg.

Tillsammans med Staffan Hübinette – folkhögskolelärare och mentor i projektet Lugna gatan på Fryshuset i Stockholm – berättar hon om både goda och avskräckande exempel från skolvärldens ambivalenta hållning till drogproblem. Exempelvis osäkerhet om hur drogtester får användas, hur man agerar när misstankar besannats och bristande samarbete med andra myndigheter.

“Skolan får inte bli en avstjälpningsplats för drogproblem som ingen vågar ta tag i. Det är ju trots allt en arbetsplats där kunskap ska förmedlas. En skola fick hjälp av socialtjänsten först när skyddsombudet stängde undervisning“, säger Staffan Hübinette.

Hans bok “Narkotikafri skola – praktisk handbok om policy och åtgärder“ (Fri Förlag) ger konkreta tips om hur en handlingsplan kan se ut och upprätthållas. Där ingår bland annat misstankebaserade frivilliga drogtester.

“Det gäller att ha spelregler med tydliga konsekvenser som alla känner till. Drogtester ska inte användas i onödan, men kan förebygga en onödig OM-diskussion. Man får svar på om eleven använder droger eller ej“, säger Staffan.

Tar skolan inte tag i problem så sprids oro och osäkerhet – både bland personal och bland elever. Men konfronteras elever tidigt med misstankarna kan begynnande missbruk avbrytas och arbetsron bevaras.

Mini-seminariet samlar oroliga föräldrar, en drogförebyggare från Ale kommun och några gymnasieelever från Falkenberg.

“Drogpolicy kanske finns på vår skolan, men vi har inte informerats om den i så fall. Någon ANT-undervisning har vi inte fått på gymnasiet. Men jag vet att det finns elever som använder, exempelvis marijuana“, säger till Drugnews Johan Kull, 18 år, som besöker bokmässan med klasskompisar från industriprogrammet.

Etiketter:

Annonser