Rökfritt på belgiska arbetsplatser 2006

ANTWERPEN Rökfritt på alla arbetsplatser i Belgien senast 2006 är det mål
som statssekreteraren för arbetsmiljö, Kathleen Van Brempt, vill försöka uppnå med hjälp av en s.k. kunglig förordning. Syftet är främst att minska skador av passiv rökning. I grannlandet Holland har skärpt röklagstifning från årsskiftet gett installatörer av särskilda rökhytter mycket jobb.

I det bolmande Belgien gör lagtexten idag tre undantag: “horeca“-sektorn (hotell, restaurang, café), där rökning är inskränkt genom en förordning från 1990 (som skralt efterlevs); hemarbete och utomhusarbeten. Det blir också i fortsättningen tillåtet att röka om man arbetar hemma eller utomhus. Men diskussionen om rökning på krogen skärps alltmer.

Syftet med det nya initiativet är att bekämpa de skadliga verkningarna av passiv rökning. Flera studier visar, enligt Kathleen Van Brempt (flamländska socialistpartiet), att denna ökar risken med 20 procent för att utveckla lungcancer eller hjärtbesvär.

Enligt en undersökning som Test-Santé genomförde 2003 dödar tobaken 20 000 personer om året i Belgien och tre miljoner i hela världen. Uppskattningar tyder på att 2 200 icke-rökare dör varje år i Belgien av passiv rökning, alltså sex om dagen ungefär.

I dagsläget lämnar den allmänna förordningen för arbetarskydd åt arbetsgivaren att bedöma åtgärder för skydd av arbetstagare mot olägenheter från tobaksrök, men dessa regler ses av ansvariga statssekreteraren Van Brempt som otillräckliga.

• Holland, bara några kilometer från Antwerpen, har redan sedan årsskiftet förbud mot rökning på arbetsplatser. Denna lag har blivit en guldgruva för ett holländskt företag som tillverkar ett slags monterbar rökutsug.

Några glasväggar installeras i ett hörn, ungefär som en telefonkiosk, med bord. Mitt i bordsskivan finns ett hål där rökverken ska hållas över och röken sugs ner i ett rör. Firmans resemontörer har enligt ett holländskt tv-program almanackan fulltecknad för en landsomfattande turné.

Etiketter:

Annonser