Unga måltavla för tobaks- och alkoholindustrin

BRYSSEL Ungdomar som måltavla för alkohol- och tobaksindustrin diskuterades vid en temakväll i fransk-tyska tv-kanalen Arte. Drugnews korrespondent Lars Lundberg satte sig i tv-soffan.

Alkohol och tobak är laddade frågor också i Sveriges relationer med övriga EU. Man kan träffa på svenskar, irriterade över förbud och restriktioner i hemlandet, vilka blickar längtansfullt mot en som de uppfattar det bekymmersfri värld bortom Östersjön. Nog skulle man där med sina avspända vanor bli förskräckt om man visste hur överheten hunsar med svenskarna?

Och visst kan det finnas sådana reaktioner lite varstans på vår folkrika kontinent liksom i många mysiga pubar på de brittiska öarna. Men Sveriges präktiga folkhälsoinstitut och torrlagda ungdomsgårdar lyste i ett förklarat ljus för upphovsmännen till den fransk-tyska tv-kanalen Artes temakväll i tisdags, 13 januari. Ett av inslagen var ett reportage om ”den svenska framgången” som ställdes i kontrast till problem redovisade från andra länder. Särskilt framhölls hur Sverige lyckats få ner rökningen bland unga. Däremot gled man ganska hastigt förbi alkoholfrågan i Sverige och visade inga bilder från Slottsbacken i Uppsala på nyårsnatten…

Kvällens tema var alltså unga konsumenter som måltavla för alkohol- och
tobaksbranscherna, med en klart problematiserande vinkling av frågan om
tillgänglighet. Reportage on alkoläsk i England, Tyskland och Frankrike illustrerade hur allt yngre kunder, särskilt flickor, lockas att konsumera starka rusdrycker kamouflerade som läsk med hjälp av sötningsmedel och andra tillsatser.

Dessa produkter har ju branschen utvecklat för att kompensera bortfallet av vuxna konsumenter till följd av olika lagar och restriktioner från både EU och inte minst den franska regeringen som utförligt redovisades.

En debatt följde där en fransk barnpsykiater förklarade att alkohol enbart borde förekomma vid särskilda tillfällen. Ord som schaman och rituella kulturelement kom upp. Men man kunde åtminstone enas om att ungdomsfylleri var ett problem.

Temakvällen fortsatte med ett avsnitt om rökning, där en lungläkare inför gymnasister visade en pneumoskopi, en färd med kamera ned i de igenkalkade luftrören, på en rökare under narkos. Det framhölls att Tyskland är det enda land i EU som tillåter tobaksreklam, även om också tyska tobakspaket måste ha texten ”Rökning kan vara dödlig” (på franska heter det mer kategoriskt ”Rökning dödar”). En tysk skolklass diskuterade livligt för och emot allmänt rökförbud på skolan.

Under hela sändningen strömmade även samtal in på de öppna telefonlinjer till olika experter från både den tyska och den franska publiken.

LARS LUNDBERG


Etiketter:

Annonser