Spritreklam ökar – TV3 och Kanal 5 anmälda

STOCKHOLM TV4 anmäler konkurrenterna TV3 och Kanal5 till Granskningsnämnden för brott mot de svenska TV-reklamreglerna. Med “utländska bekvämlighetsflagg“ undviker de bl a reklamförbudet riktat mot barn och spritreklam, anser Jan Scherman, vd TV4. • Alkoholreklam fyrdubblades ifjol i tidningar och TV till nära 84 miljoner kronor.

TV4:s anmälan till Granskningsnämnden i måndags aktualiserades av att regeringen aviserat att även TV3 kan komma att få sändningstillstånd i en s.k. multiplex med 90 procents hushållstäckning i digitala marknätet.

Liksom Kanal5, som redan finns i marknätet, sänder TV3 via Storbritannien och undviker därmed de svenska reklamreglerna. Förutom att därmed slippa svenska förbudet mot reklam riktade till barn och spritreklam tillåter brittiska regler fler reklamavbrott. Både TV3 och Femman har under senare tid sänt alltmer alkoholreklam, även för starksprit riktat till de svenska tittarna.

TV4:s vd Jan Scherman tycker det är märkligt att svenska regeringen som inom EU arbetat mot barn- och spritreklam om sådan reklam nu skulle släppas fram i det egna digitala marknätet. Han utgår ifrån att regeringen väntar med sitt sändningstillstånd för TV3.

“TV3 och Kanal 5 har länge kringgått de svenska reklamreglerna genom att hävda att de är etablerade i Storbritannien och därigenom inte omfattas av svensk reklamlagstiftning. Istället har man under den utländska bekvämlighetsflaggen kunnat utnyttja de mer liberala brittiska reklamreglerna“, säger Jan Scherman i en kommentar.

TV4 påtalar att konkurrentkanalernas ledning är stationerade i Sverige och enbart sänder presenterat på svenska, och bara till Sverige. “Av EG-domstolens rättspraxis framgår att praxis om den fria rörligheten av tv-sändningar inom EU inte får användas för att kringgå den medlemsstats lagstiftning som skulle ha gällt om programföretaget varit etablerat i den medlemsstaten“, skriver TV4.

• Vin- och spritbranschen fyrdubblade ifjol sin alkoholreklam jämfört med 2002, enligt Research International (f d Sifo). Nära 84 miljoner kronor spenderade man på alkoholreklam i svensk TV och tidningar. Ändrade regler förra våren när reklamförbudet för alkohol hävdes i tryckta medier anges som en förklaring.
Hur mycket reklam påverkar konsumtionen är dock svårt att säga, enligt alkoholforskaren Håkan Leifman. Han säger till TT att priser och tillgänglighet nog inverkar mer på alkoholkonsumtionen i västvärlden.

Etiketter:

Annonser