Omstridd tullchef slutar


STOCKHOLM Tullverkets chef Kjell Jansson slutar och har utsetts av regeringen att från maj bli generaldirektör för näringslivsorganet Nutek. Jansson har under sin tid i tullen genomfört flera omorganisationer och bantat antalet anställda och stationer.

Näringsminister Leif Pagrotsky säger att Kjell Jansson haft ett nära samarbete med det svenska näringslivet som tullchef och lagt grunden till ett pågående förändringsarbete som ökat effektiviteten och sänkt kostnaderna för företag.

Kritiker mot bantningen av gränsskyddet med ett tiotal stationer och att tullverket i år minskar antalet anställda med cirka 370 tjänster är dock mindre imponerade av Kjell Jansson.

“Jansson har varit ledande när det gäller att aktivt medverka till att nedmontera den svenska tullen med avseende på kontrollfunktionen“, skriver nyhetsbrevet Motgift på Gotland.
Föreningen leder protesterna mot att tullen helt försvinner på ön och har samlat in över 12 000 namnunderskrifter hittills.

Vem som efterträder Kjell Jansson som generaldirektör på tullverket är ännu inte klart.

Etiketter:

Annonser