Lindhs mördare tog Rohypnol före dådet

STOCKHOLM Anna Lindhs baneman Mijailo Mijailovic kommer troligen att dömas till fängelse. Det står klart sedan Stockholms tingsrätt på tisdagen oväntat avslog försvarets begäran om överprövning av den rättspsykiatriska undersökningen. Det framkom att Mijailovic hade tagit Rohypnol före knivdådet.

Förhandlingarna om mordet på utrikesminister Lindh i september återupptogs efter två månaders uppehåll. Den rättspsykiatriska undersökning som gjorts under tiden slog fast att den mordåtalade inte är allvarligt psykiskt sjuk. Och därigenom frisk nog att dömas till fängelse istället för vård.

Överåklagare Agneta Blidberg stödde överraskande försvarets begäran att låta Socialstyrelsens rättsliga råd pröva rättspsykiatriska undersökningen. Något som kunde leda till en helt ny psykutredning. Försvaret menar bland annat att framlagda undersökningen inte hade gjorts utanför häktet, vilket kunnat påverka resultatet.
Tingsrätten ansåg dock inte att det fanns skäl för överprövning och avfärdade begäran.

Under slutpläderingen tyckte åklagaren att den mordåtalades uppsåt att döda stärkts av att han innan preparerat sig med kniv och rohypnoltabletter. Därmed hade han själv – som en effekt av drogen – sänkt sin tröskel för våldsanvändning, resonerade åklagaren. Hon tycker att han bör dömas till livstids fängelse för mord.

Försvarsadvokat Peter Althin – besviken över att överprövning avfärdats – hävdar att hans klient saknat uppsåt och varit psykiskt störd, alternativt felmedicinerad och därför inte kunnat styra sina handlingar. Mijailovic har tidigare sagt att han uppmanats av inre röster att angripa Anna Lindh, men att han inte haft avsikt att döda henne.

Tingsrätten beslutade att den mordåtalade ska kvarvara i häkte till dess dom meddelas tisdag 24 mars.

Etiketter:

Annonser