”Lättare föra restriktiv linje utanför EU”

UMEÅ I juni går Europeiska Unionen – utökad med nya tio länder från maj – till val och väljer nytt EU-parlament. “Det hade varit mycket lättare att föra en restriktiv alkoholpolitik utanför EU“, säger Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v) i en intervju med Drugnews.

• Kan alkoholfrågan inom EU flyttas från jordbrukspolitiken och mer få ett folkhälsoperspektiv?
“Jag tycker det är ett huvudproblem att man ser alkoholen som en jordbruksvara. Man måste se alkoholen som ett socialt problem. Jag tror det kommer att ta ganska lång tid att få EU att ändra sin politik, men man måste våga börja göra det, svarar Jonas Sjöstedt i intervjun som gjordes i samband med en alkoholdebatt i Umeå.

“Det finns en större medvetenhet i länder som Storbritannien och Frankrike att man måste ändra den alkoholpolitik som finns. Det är två saker som är avgörande: att ta bort subventionerna och inte se
alkohol som en jordbruksvara. Och att inte se den som en vara, vilken som helst, på den inre marknaden, utan ha rätt till hårdare nationella regler för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Men det kräver att man ändrar EU:s grundlag“,

• Kan man få till stånd en ändring av EU-fördraget?
“Det här är framförallt en fråga för ländernas regeringar, när man gör om fördraget så är det ländernas regeringar som förhandlar med varandra. Idag är det den svenska regeringen som har initiativet i dom här förhandlingarna som ska avslutas i juni i Irland.“
“Ett stort problem är att stora delar av högern försvarar att den inre marknaden ska vara det viktigaste, medan vänstern ifrågasätter det. Den inre marknaden är en höger/vänster fråga medan jordbrukspolitiken mer är en landsfråga.“

• Kan alkoholreklamen begränsas i t.ex. TV inom EU?
“Det finns en stor diskussion om förbud för reklam riktad till barn i den Europeiska Unionen. På samma sätt kan man givetvis ha en diskussion om att begränsa reklamen för alkohol. Det handlar om att ta upp det här när direktiven ska göras om.“

• Hur är debatten i EU-parlamentet om gäller legalisering av cannabis?
“De som vill avkriminalisera bruket av cannabis är ofta i majoritet vid voteringar i EU parlamentet. En sak jag tycker man kan lära sig av det är att inte ge EU-parlamentet makt över dessa frågor.“

• Hur kommer EU-utvidgningen att påverka alkohol och drogpolitiken inom EU?
“Jag tror det kan vara olika för alkohol och narkotika. När det gäller alkohol är en del av de blivande medlemmarna högkonsumtionsländer med låga skatter. Det kommer att göra det svårare för oss att få gehör för vår linje om att höja skatter och ha en restriktiv politik. När det gäller narkotika är det annorlunda, där kan vi snarare hitta nya allierade.“

• Hur agerar alkohollobbyister i EU-parlamentet?
“Så fort det är en fråga som berör dem som reklamförbud, skattefrågor etc. är de oerhört aktiva för att försöka påverka ledamöterna. Flera ledamöter är organiserade i så kallade interngrupper som är kopplade till alkoholindustrin, vinodling eller bryggerinäringen.“

• Är det praktiskt genomförbart att återinföra lägre införselkvoter?
“Jag tror det är praktiskt möjligt att ha införselkvoter precis som det var förut. Problemet idag är att vi skulle bli dragna inför EU domstolen. Om man skulle ändra EU:s grundlag så man har rätt att ha hårdare regler för att skydda folkhälsan skulle man ha ett mycket starkare fall. Införselkvoterna borde vara på en helt annan nivå, som de var före EU-inträdet för att vara effektiva.“

• Så bästa sättet för att återinföra den restriktiva svenska modellen är att gå ur EU?
“Det är min personliga uppfattning att det hade varit mycket lättare att föra en alkoholpolitik utanför EU. Nu när vi är där måste vi kämpa för att få ha införselbegränsningar och Systembolag. Men vi hade haft en helt annan frihet om vi stått utanför, fria från unionen“, anser Jonas Sjöstedt.

Kandidatfakta V

Namn: Jonas Sjöstedt
Född: 1964
Familj: gift, ett barn.
Bor: i Umeå sedan 1990.
Karriär: f d metallarbetare Volvo Umeverken, aktiv inom Vänsterpartiet, medlem av EU-parlamentet sedan 1995.
Hjärtefrågor: miljöpolitik, sociala frågor, välfärd, överstatlighet (mindre makt till EU, större nationellt), internationell solidaritet.

• Drugnews återkommer med kandidatintervjuer och artiklar om EU-valet. Det hålls 10-13 juni i alla EU-länderna. 732 parlamentariker från 25 länder ska utses, varav 19 från Sverige, (idag 626 ledamöter, varav 22 svenska).

Etiketter:

Annonser