Ökat supande kostar samhället 160 miljarder

UPPSALA Den ökade alkoholkonsumtionen innebär kraftigt ökade samhällskostnader. Supen kostar i år Sverige nära 160 miljarder kronor, enligt beräkningar av nationalekonomen Anders Johnson. Dödligheten befaras på längre sikt stiga från cirka 6000 till 7 500 personer per år.

Beräkningarna presenterades på ett seminarium i Uppsala på onsdagskvällen. Enligt Johnson kostade alkoholen samhället omkring 110 miljarder kronor 1998 och har sedan dess alltså nu ökat till omkring 160 miljarder kronor.
Där ingår bl a produktionskostnader (ca 32 mrd), produktionsbortfall (ca 87 mrd), sjuk-, social- och kriminalvård (28 mrd) och egendomsskador (3 mrd) och förebyggande åtgärder (6 mrd), enligt rapporten.

Alkoholkonsumtionen har ökat med en fjärdedel sedan EU-inträdet 1995 till över tio liter ren alkohol per svensk över 15 år. Införselrestriktioner har nästan helt försvunnit, länder i närområdet har sänkt alkoholskatter, medan Sverige gjort mer blygsamma sänkningar. Ökade alkoholskador har kunnat avläsas ibland annat trafiken, där alkoholrelaterade dödsolyckor ökat med över 50 procent.

En sänkning av svenska alkoholskatter, såsom de som genomförts i Danmark och Finland inför EU-utvidgningen, skulle påskynda en negativ utveckling befarar nykterhetsrörelsen.

“Sänkta alkoholskatter skulle medföra en ytterligare ökning av alkoholkonsumtionen och därmed också alkoholskadorna med ökat våld, fler trafikolyckor, ökad sjuklighet och dödlighet som följd. Det borde vara en självklar uppgift att förhindra en sådan utveckling“, säger Sven-Olov Carlsson, ordförande i IOGT-NTO, i en kommentar.

• En rapport beställd av Sprit & Vinleverantörsföreningen och Bryggarföreningen uppger att vid en halvering av alkoholskatter skulle alkoholkonsumtionen öka 10-15 procent. Och bortfallet av skatteintäkter totalt skulle bli mindre än om alkoholskatterna inte ändras.
Men rapporten nämner inte andra konsekvenser som en skattesänkning skulle innebära, enligt nationalekonomen Anders Johnson. Till exempel ett tusen fler dödsfall per år; ökade kostnader för alkoholskador på cirka 15 miljarder kronor om året; ökade offentliga utgifter på över tio miljarder.

Etiketter:

Annonser