– Förbjud alkoholreklam i EU!

Behandla alkohol främst ur folkhälsosynpunkt och förbjud helt reklam för drycken inom EU. Det anser Jan Andersson, gruppledare för svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet, i en Drugnews-intervju. Han vill söka allianser för en restriktiv drogpolitik

Häromdagen presenterade Jan Andersson, rapporten “Ett nytt Europa – en välfärdsallians av demokratier“, om vad man åstadkommit i EU-parlamentet. Andersson har varit parlamentariker där sedan 1995 och ställer nu upp för en ny period.

• Drugnews: vilken uppfattning har du i drogpolitiska frågor?
– Jag är en anhängare av en drogpolitik som är både restriktiv och human. Att bedriva en restriktiv politik när det gäller narkotikapolitik är ganska enkelt eftersom det finns en stor folklig förankring för en sådan politik. Men det gäller också att föra fram det förebyggande arbetet och vård- och behandling. En restriktiv alkoholpolitik är svårare att föra eftersom alkohol är en tillåten drog. Det är viktigt att visa på sambandet mellan bruk och missbruk, säger Jan Andersson.

• Svensk alkoholpolitik har förändrats mycket sedan EU-inträdet. Kunde Sverige ha agerat annorlunda i förhandlingarna?
– Nej, jag tror inte det. Vi fick ett undantag när det gäller införselreglerna. Undantag är alltid tillfälliga. Systembolaget har vi fått behålla.

• Kan Sverige försvara sin restriktiva modell och eventuellt sprida den till andra länder inom EU?
– Jag tror det och jag tycker att vi ska göra det. Vi har börjat med alkohol och trafik. Vi bör fortsätta med alkohol och ungdomar (försena debuten), alkohol och graviditet, alkohol och arbetslivet med mera. Jag tror att vi kan få gehör brett för vårt synsätt, men det kommer att kräva mycket arbete och det kommer att ta tid.

• De svenska införselkvoterna har successivt ökas och är nu på nivåer där det är svårt för en privat person att konsumera den kvot man får föra in. Är det möjligt att återinföra lägre införselkvoter?
– Jag tror tyvärr inte att det är möjligt att få gehör för att begränsa införselkvoterna. Jag motsätter mig absolut att det ska bli möjligt att föra med sig än mer än i dag.

• Alkohol räknas som jordbruksvara inom EU. Ska Sverige agera för att den istället ska bedömas ur ett folkhälsoperspektiv?
– Ja, vi ska definitivt arbeta för att det huvudsakligen ska betraktas som en folkhälsofråga. Det är viktigt eftersom alkoholens skadeverkningar kostar oss mycket mänskligt, socialt och ekonomiskt.

• Flera EU-länder har en liberal drogpolitik. Ska Sverige försöka motverka det eller också liberalisera?
– Vi har och ska fortsätta arbeta för all icke-medicinsk hantering ska vara olaglig. Vi ska arbeta för att få så många allierade som möjligt.

• Är det önskvärt att begränsa alkoholreklamen?
– Ja, jag tycker att vi ska arbeta för att få ett förbud mot alkoholreklam. Anledningen är att reklam manar till konsumtion. Och som jag tidigare påpekat är alkohol skadligt för hälsan. Vi ska försöka få så många allierade som möjligt.
– Ett förbud inom hela unionen vore också ett sätt att rätta till bakslaget med att det tidigare svenska reklamförbudet tvingades bort ifjol, säger Jan Andersson.

• Är lobbyister vanliga i EU parlamentet?
– Jag har under de snart tio år jag har varit här träffat både narkotikaliberaler, företrädare för ölindustrin, nykterhetsorganisationer och organisationer som arbetar mot en liberalisering av narkotikapolitiken. Jag har behållit min grundläggande inställning i dessa frågor efter att ha haft dessa kontakter.

• Vilka frågor om alkohol, narkotika och tobak anser du är viktigast att idag driva i EU-parlamentet?
– När det gäller narkotika – att fullfölja justitieministrarnas beslut om att all handel med narkotika ska vara förbjuden inom EU. När det gäller alkohol -– att driva och vinna gehör för folkhälsoperspektivet. När det gäller tobak bör vi snarast ta bort subventionerna för produktion av tobak inom EU.
– Allt detta jag vill driva är möjligt enligt nuvarande fördrag och ett nytt om det nu blir ungefär som konventet föreslog. Folkhälsan är enligt EU:s fördrag en angelägenhet för EU.

• I vilka länder ska Sverige söka stöd för en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik?
– Jag tycker att vi först ska söka stöd hos de länder som ligger närmast oss i synen på narkotika- och alkoholpolitiken till exempel Finland, Grekland (i narkotikapolitiken), Storbritannien och Irland. Men det bör aven finnas utrymme för samarbete med de nya EU-länderna, inte minst mot bakgrund att flera av dem har växande drogproblem på hemmaplan, säger Jan Andersson.

Kandidatfakta S

Namn: Jan Andersson
Född: 1947
Familj: fru, två vuxna barn.
Bor: i Helsingborg.
Karriär: Högstadielärare i grunden, riksdagledamot, EU-parlamentariker sedan 1995, gruppledare för svenska EU-parlamentarikerna.
Hjärtefrågor: Sysselsättningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och
drogfrågor.

• Drugnews återkommer med kandidatintervjuer och artiklar om EU-valet. Det hålls 10-13 juni i alla EU-länderna. Det hålls 10-13 juni i alla EU-länderna. 732 parlamentariker från 25 länder ska utses, varav 19 från Sverige, (idag 626 ledamöter, varav 22 svenska).

Etiketter:

Annonser