Efterlyser tydligare alkoholpolitik i EU

STRASBOURG Det behövs en tydligare alkoholpolitik inom unionen anser Minerva Mallior, grekisk EU-parlamentariker. “Heroin dödar många människor, men om vi jämför antal, så dödar alkohol fler”, säger hon.

Den 13 juni väljer vi i Sverige vilka som ska representera oss i EU-parlamentet. Men där påverkas vi inte bara av vad våra svenska ledamöter tycker, utan också av vad ledamöter från andra EU-länder anser. Jag har träffat och talat med Minerva Malliori, EU-parlamentariker från Grekland som representerar PASOK, ett parti som ingår i socialistgruppen tillsammans med bland andra de svenska socialdemokraterna. Hon sitter i miljö- och hälsoutskottet och är mycket engagerad i drogfrågor.

När Minerva Malliori ska beskriva skillnaden i synen på narkotika inom EU-parlamentet är det Sverige och Nederländerna som utgör polerna.
”Vi har en extrem, i huvudsak från Sverige, som står för en väldigt strikt politik och som är emot alla former av differentiering mellan olika substanser. Och så har vi den andra änden, som vi kan se i Holland”, säger Malliori.

När det gäller Nederländerna tycker sig dock Malliori se en förändring i politiken under de senaste åren.
”Antalet coffee-shops blir allt färre, och mängden marijuana som är tillåtet att köpa för personligt bruk har minskat”, påpekar hon.

Minerva Malliori tror dock inte att förändringen i den holländska narkotikapolitiken beror på EU-samarbetet, utan på påtryckningar från grannländerna.

Någon motsvarande anpassning av den svenska politiken har hon inte sett.
”Jag tror att de är nöjda med den politik som de använt fram till nu. Kanske är de rädda för förändring, även om jag inte är säker på att resultaten verkligen är så framgångsrika”.

Minerva Malliori är kritisk till att det inte finns en gemensam europeisk politik när det gäller droger.
”I ett land är det tillåtet, även om det formellt är olagligt, med marijuana för personligt bruk. Men i ett annat land sätts de som använder marijuana i fängelse”, säger hon.

Malliori anser att det i ett gemensamt Europa måste finnas en gemensam politik i huvudfrågorna. Men hur borde en sådan politik se ut?

Minerva Malliori vill ha ett gemensamt europeiskt beslut som skiljer mellan olika former av ”psykotropa substanser”.
”Det är så jag vill uttrycka det. Jag vill inte tala om lagliga och olagliga ämnen, för jag vet att till exempel alkohol, som är ett lagligt ämne, är den viktigaste dödsorsaken bland ungdomar eftersom de kör bil berusade”.

Hon tycker att EU bör övervaka narkotikautvecklingen, uppdatera information och absolut inte dra en linje mellan laglig och olagligt. Istället vill hon ha ett övergripande angreppssätt beroende på vad som är socialt och hälsomässigt skadligt. Och den politiken måste också inkludera alkohol.

”Vi måste skapa en politik också för alkohol. Vi måste inse verkligheten. Heroin dödar många människor, men om vi jämför antal, dödar alkohol fler”, påpekar Minerva Malliori.

Samtidigt menar hon att alkohol är en svår fråga, eftersom alkohol i olika former är en viktig produkt för många av EU:s medlemsländer och hon vill inte sätta upp alkohol på listan över olagliga droger.

Men Malliori tror att det kan komma en gemensam politik också på alkoholområdet. Hon tar exemplet förbudet mot tobaksreklam, som till slut antogs i fjol efter 25 års debatt.

Skulle något liknande kunna ske med alkoholfrågan?
”Varför inte”, säger Minerva Malliori.

Fotnot: Artikeln har även publicerats i Accent och Hudiksvalls Tidning

Etiketter:

Annonser