– Ett nerknarkat Europa går under!

STOCKHOLM/BRYSSEL “Ett nerknarkat Europa med växande sexslaveri går om inget görs sin egen undergång till mötes!“, sade kristdemokraten Lennart Sacrédeus nyligen på aktionsmötet Stoppaknarket.nu vid Sergels torg. Han kandiderar nu för en ny period i EU-parlamentet och uppmanar till kamp mot drogliberaler och höjda minimiskatter för alkohol.

Drugnews fångar in den EU-kritiske Sarédeus för ett samtal inför studande EU-val. Han hade just börjat som kommunalråd i Mora när han lite oväntat blev invald 1999 till ett av kd:s två mandat. Nu är han tredje namn på partiets lista och är osäker på om han blir återvald. Han reser nu landet runt i en allt intensivare valkampanj.

Han är kritisk till utvecklingen med ökade drogproblem på hemmaplan och neddragningar inom tullen, på vårdsidan och bristande satsningar på polisiära insatser. Men det är främst internationella frågor han snabbt kommer in på.
Han anser att många av Europa regeringar visar trötthet och uppgivenhet som inte orkar ta tag i ökande problem med droger och människohandel. Och i EU-parlamentet har han deltagit i flera hårda debatter med drogliberala kollegor.

– Vi måste ta kamp mot knarkliberalerna i EU. Vi lyckades för ett år sedan stoppa deras förslag i parlamentet. Och EU:s nya rambeslut om minimistraff för narkotikahandel ökar pressen mot Holland. Men det är bara ett halvt steg och det är olyckligt att innehav för eget bruk och själva konsumtionen inte berörs i avtalet. Den restriktiva linjen måste försvaras och förstärkas, säger Sacrédeus.

• Vilken uppfattning har du om alkohol- och drogpolitik?
– Sverige ska föra en restriktiv och social politik för att minska missbruket och stödja föräldrarna i deras fostrande roll.

• Svensk alkoholpolitik har förändrats mycket sedan EU inträdet. Borde Sverige ha agerat annorlunda i förhandlingarna?
– Självklart. Svenska regeringen borde ha gått till EG-domstolen och inte gett upp som man nu gjorde med de privata införselkvoterna.

• Kan Sverige försvara en restriktiv alkoholpolitik?
– Alkoholpolitiken har i praktiken EU kommit att bli bestämmande inom utifrån att principerna om de fyra friheterna och det ekonomiska hela tiden går före sociala aspekter. Detta är djupt olyckligt. Sverige får försöka få andra länder att gå med på höjda miniskatter på alkohol och att en skatt överhuvud taget införs på vin. Utsikterna att nå framgång förefaller extremt små.

Säger Sacrédeus och fortsätter:
– Varje land måste ha rätt att föra en egen alkoholpolitik. Då måste EU-systemet skapa detta utrymme och det är nog först då som det går att återta en del av de förlorade alkoholpolitiska redskapen som tillgänglighet, prisinstrument och kontroll.

• Alkohol räknas som en jordbruksvara inom EU, ska Sverige agera för att det istället ska bedömas ur ett folkhälsoperspektiv?
– Ja, Sveriges syn borde vara folkhälsan. Det är också min linje, bland annat i diskussioner jag haft med kommissionären för den inre marknaden, holländske liberalen Fritz Bolkestein.

• Många länder inom EU driver en liberal drogpolitik. Hur ska Sverige agera och var kan man söka stöd?
– Självklart ska vi motverka en liberalisering, det är otroligt viktigt. Tyvärr är det svårt att hitta något stöd. Finland skulle kunna vara ett land, men dom har nyligen sänkt alkoholskatten, så man vet inte riktigt
hur dom resonerar.

• Är det önskvärt att begränsa alkoholreklamen?
– Ja. Det finns förbud som säger att alkoholreklamen inte får rikta sig mot barn och det gäller att behålla det. Men att verka för hårdare förbud är nog omöjligt. Tyvärr!

• Hur kommer EU utvidgningen påverka alkohol- och drogpolitiken?
– Med fler öppna gränser ökar riskerna för smuggling av alkohol, tobak, människor och vapen. Låga spritpriser i Baltikum leder till fler spritresor dit, som tidigare med Danmark och Tyskland från Götaland.

• Vilka frågor om alkohol, narkotika och tobak anser du är viktigast att idag driva i EU-parlamentet?
– Återskapa nationell alkoholpolitik, komma överens om höjda minimiskatter på alkoholprodukter, se till att reklamförbudet kan efterlevas. Se till att inte drogliberalerna styr narkotikapolitiken i holländsk riktning. Se till att varningstextmärkningen på tobaksprodukter efterlevs säger han.

Sedan lyfter han med ett leende ryggsäcken han packat och ska åter bege sig till Bryssel.

Kandidatfakta kd

Namn: Lennart Sacrédeus.
Född: 1957
Familj: hustru Birgitta, tre barn.
Bor: i Mora.
Karriär: uppväxt i småländska Torsås, journalist, ledamot i kd:s partistyrelse från 1986, kommunalråd i Mora, EU-parlamentariker sedan 1999.
Hjärtefrågor: Kamp mot alkohol- och knarkliberaler, hejda sexslaveriet, mänskliga rättigheter och religionsfrihet, värna små länders rättigheter i EU, begränsa EU:s makt så det inte blir en superstat, nej tack till EU-president och EU-inkomstskatt.

• Drugnews återkommer med kandidatintervjuer och artiklar om EU-valet. Det hålls 10-13 juni i alla EU-länderna. 732 parlamentariker från 25 länder ska utses, varav 19 från Sverige, (idag 626 ledamöter, varav 22 svenska).

Etiketter:

Annonser