”Utvidgat EU bra mot ligor och droger”

STOCKHOLM EU-utvidgningen kan på längre sikt underlätta bekämpande av organiserad brottslighet, drogmissbruk och att se alkohol som ett folkhälsohot. Det säger Lena Ek, centerns toppkandidat i EU-valet, i en Drugnews-intervju.

Som led i att konkretisera centerns vision för Europasamarbetet – “ett smalare, men vassare EU” – presenterade Lena Ek, partiets förstanamn till EU-parlamentet, häromdagen rapporten ”Gränslös trygghet” med åtgärder mot den internationella brottsligheten. Bland annat föreslår partiet förstärkt tullstyrka med ökad befogenhet och att militär ska kunna användas under polisiärt befäl.
– Det finns många frågor som EU inte ska syssla med. Saker som bättre beslutas på nationell, regional eller lokal nivå. Men en av de frågor som vi vill att EU ska jobba med är kampen mot den internationella brottsligheten, anser hon.

• Vilken uppfattning har du om alkohol- och narkotikapolitik? undrar Drugnews.
– Jag står till fullo bakom en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik. Alkohol- och narkotikamissbruk är orsak till ett oerhört lidande. Det är den enskilt viktigaste orsaken till social utslagning och dessutom en stark drivkraft till olika former av kriminalitet, svarar hon.

Och fortsätter:
– Mycket av våldet inom familjens ramar har en koppling till alkohol och narkotika. Ofta går det ut över barnen. Det är särskilt oroande att alkoholkonsumtionen bland unga människor i Sverige har ökat kraftigt under senare år eftersom en hög konsumtion i unga år – vid sidan av de direkta hälsoriskerna – är en viktig inkörsport till narkotikaanvändning.
– Alkohol- och narkotikamissbruk ligger också bakom en stor del av långtidssjukfrånvaron, förtidspensioneringar och arbetslöshet och kostar således många miljarder utöver vårdkostnaderna.

• Svensk alkoholpolitik har förändrats mycket sedan EU inträdet. Kunde Sverige ha agerat annorlunda i förhandlingarna?
– Jag tror inte att Sverige kunde ha fått fler undantag och övergångsregler än vi fick. Det var en högt prioriterad fråga för den borgerliga regering som skötte medlemsförhandlingarna.

• Kan Sverige försvara en restriktiv modell och eventuellt få gehör för den i andra länder inom EU?
– Den svenska alkoholpolitiken är under hårt tryck på grund av införselreglerna. Systembolagets monopol kan försvaras, men risken är stor att vi tvingas sänka priserna. Centerpartiet kommer dock att ta ställning till sänkningar av alkoholskatten med största försiktighet, säger Lena Ek.

För att försvara en ”svensk modell” i alkoholpolitiken anser hon att det krävs en kraftsamling för att förändra attityder eftersom prisinstrumentet försvagas och tillgängligheten ökar. Det handlar om att aktivera föreningslivet, men också om att föräldrar måste ta ett större ansvar för sina barns och deras kompisars attityder om alkohol.

– Den svenska alkoholpolitiken kan spridas, men det kommer att gå långsamt. Just nu ser vi faktiskt några ljusglimtar. För första gången erkänns i viktiga EU-dokument (t.ex. i författningsförslaget) alkoholen som ett hot mot folkhälsan. I många länder – inklusive Finland och de baltiska staterna – övervägs höjningar av alkoholskatten. Svenska politiker och nykterhetsorganisationer måste knyta allianser med nykterhets- och folkhälsoorganisationer i andra EU-länder.

• De svenska införselkvoterna har successivt ökas och är nu på nivåer där det är svårt för en person att konsumera den kvot man får föra in. Är det möjligt att återinföra lägre införselkvoter?
– Jag tror att det är möjligt, men det är svårt. Vi i centerpartiet kämpar i denna riktning.

• Alkohol räknas som jordbruksvara inom EU. Ska Sverige agera för att den mer ska bedömas ur ett folkhälsoperspektiv?
– Ja, definitivt. Men som sagt ovan, det nya författningsförslaget erkänner alkoholen som ett hot mot folkhälsan. För mig är det självklart av skäl som jag tidigare nämnde.

• Flera länder inom EU driver en liberalare narkotikapolitik. Hur ställer du dig till det?
– Vi ska självklart fortsätta att bekämpa detta. I arbetet mot narkotika finns det ett starkt stöd i de flesta EU-länder. Narkotikan är ett erkänt problem. Vi i centerpartiet vill stärka EU:s verktyg i kamp mot
gränsöverskridande brottslighet och kampen mot narkotikan hör – tillsammans med kampen mot sexslaveri – till de absolut viktigaste delarna i denna brottslighet. Dessa frågor hänger för övrigt nära ihop eftersom det ofta är samma ligor som handlar med kvinnor och barn och som handlar med narkotika.

• Är det önskvärt att begränsa alkoholreklamen och bör Sverige verka för ett förbud inom hela EU?
– Ja. Centerpartiet anser att medlemsländerna ska ha rätt att förbjuda alkoholreklam på samma sätt som de har rätt att förbjuda tobaksreklam. Vi har motionerat om detta i riksdagen. Jag tror att många länder och partier kan se det rimliga i att alkoholreklam hanteras på samma sätt som tobaksreklam. Här bör vi kunna komma framåt, säger Lena Ek.

• Vilka frågor om alkohol, narkotika och tobak anser du är viktigast att idag driva i EU-parlamentet?
– Förstärkt kamp mot den gränsöverskridande brottsligheten med narkotika. Krav på högre minimiskatter för alkohol. Begränsningar i införselreglerna. Med dagens beslutsregler är det svårt för Europaparlamentet att påverka dessa frågor direkt, men parlamentet är en bra och viktig arena för att sprida idéer och bilda opinion.

• Hur kommer EU-utvidgningen att påverka alkohol och narkotikapolitiken?
– På kort sikt blir det svårare för de nya medlemsländerna har lägre beskattning på alkohol. På lite längre sikt ökar möjligheterna. Dels därför att en del av de nya medlemsländerna tar seriöst på det folkhälsohot som alkoholen utgör. Dels därför att det blir lättare att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten när de gemensamma polisiära insatserna kan genomföras i fler länder.

– Dessutom är EU-medlemsskapet av stor betydelse för att höja levnadsstandarden i de forna kommunistiska staterna i Central- och Östeuropa. Och då minskar möjligheterna att rekrytera såväl missbrukare som langare bland dessa länders befolkningar. Jag är väldigt glad att östutvidgningen äntligen har påbörjats och jag ser fram emot att fler länder blir medlemmar. Det är livsviktigt för dem och det är bra för oss, avslutar Lena Ek.

Kandidatfakta C

Namn: Lena Ek
Född: 1958
Familj: man och fyra barn
Bor: i Valdemarsvik.
Karriär: Jur. kand. (internationell rätt) vid Lunds universitet, tidigare kommunalråd Valdemarsvik och ordförande för Centerkvinnorna, ledamot i centerns partistyrelse och verkställande utskottet, riksdagsledamot sedan 1998.
Hjärtefrågor: Ekonomi, tillväxt och folkrätten. Hennes förebilder är förre centerledaren Karin Söder och FN-chefen Kofi Annan.

• Drugnews återkommer med kandidatintervjuer och artiklar om EU-valet. Det hålls 10-13 juni i alla EU-länderna. 732 parlamentariker från 25 länder ska utses, varav 19 från Sverige. (idag 626 ledamöter, varav 22 svenska).

Etiketter:

Annonser