–Knark får inte bli ett fredagsnöje!

STOCKHOLM/BRYSSEL –Jag vill inte att narkotika ska bli ett fredagsnöje som alkohol. Det räcker med de problem vi har med alkoholen. Det säger Charlotte Cederschiöld, moderat EU-parlamentariker och vice ordförande parlamentet, som åter kandiderar i valet på söndag.

Hon har erfarenhet från två perioder redan i EU-parlamentet och står på andra plats på moderaternas valsedel. Hon berättar gärna om hur hon gått i klinch med drogliberaler och stoppat deras förslag och rapporter. Hon är stolt över att bland annat medverka till att de narkotikavinster som polis beslagtar av internationella brottssyndikat nu ska gå till brottsoffer.

Hon önskar ett mer utbyggt polis-, tull-, och åklagarsamarbete inom unionen, exempelvis av information och tips och för att kunna följa smugglare till slutmottagare. Men hon vill inte ha en federalliknande polis, typ FBI, som folkpartiet föreslår.
–Nej, jag vill bara ha svenska poliser på våra gator. Vid gränsen ska ett land lämna över ansvaret till det andra landets myndigheter, säger Charlotte Cederschiöld till Drugnews.

• Vilken uppfattning har du om alkohol- och drogpolitik?
–Jag vill försöka hålla isär alkohol och narkotika. Narkotika är inte accepterad i samhället som alkohol, och jag vill inte att narkotika ska bli ett fredagsnöje som alkoholen. Det räcker med de problem vi har med alkoholen, säger hon.

Cederschiöld vill även hålla isär alkohol- och narkotikafrågorna för att inte spela drogliberaler i händerna. De vill gärna jämföra illegala drogers beroende och hälsoskador med legala produkters uppenbara hälsoproblem.
–Det är det de vill, de argumenterar om choklad, alkohol, narkotika – att allt är farligt om man blir beroende och ofarligt om man inte blir. Men jag vill inte argumentera så. Jag vill hålla narkotikan borta och inte acceptera den, säger Charlotte Cederschiöld.

Samtidigt som hon vill ha skärpta lagar, så betonar hon det personliga ansvaret.
–Jag har vuxit upp i ”Brännvinsbältet” och tror att vi måste sprida individuellt ansvar både när det gäller narkotika, alkohol och annat. I slutändan har jag själv ansvar för mitt liv och de gifter jag stoppar i mig. Det är jag själv som får lida och hoppas att jag får sjukvård, säger hon.

Charlotte Cederschiöld vill inte att EU ska få betydande inflytande över missbruksvården. Därtill är synen för olika och Sverige skulle riskera att tvingas underordna sig en mer uppgiven skadebegränsningsstrategi.
–Jag tycker inte om harm reduction-politik och är rädd för att vi skulle få mer metadonprogram, sprutrum, råd om hur droger ska intas “säkert“. Jag vill inte i förlängningen se heroinutdelning på skattebetalarnas bekostnad.
– Jag beklagar verkligen att regeringen är på väg att öppna för sprututdelning i hela landet. Det ger felaktiga signaler och sprutorna ska ju fyllas med något, eller hur? säger Charlotte Cederschiöld.

• Svensk alkoholpolitik har förändrats mycket sedan EU-inträdet. Kunde Sverige ha agerat annorlunda i förhandlingarna?
–Jag satt med i förhandlingarna i dåvarande EU-nämnden i riksdagen. Jag har svårt att se att det gick att göra mer. Inre marknaden hade lagts fast långt innan vi kom in i EU. Det är konsekvensen av att komma in när de grundläggande principerna redan är fastlagda.
Huruvida undantaget om införselkvoter hade hållit om Sverige fått det prövat i EG-domstolen, vilket hennes partikamrat och dåvarande chefförhandlaren Ulf Dinkelspiel bedömde, vill hon inte spekulera i.

• Införselkvoterna har successivt ökas och är nu på nivåer där det är svårt för en privat person att konsumera den kvot man får föra in? Är det möjligt att återinföra lägre införselkvoter?
–Knappast, vi måste nog lära oss hantera alkoholen eftersom den redan är införd. Konsekvensen blir nog lägre skatter och att människor alltmer ser till farorna med alkohol i stället för till priset. Hälsoupplysning är viktigt.

• Är det önskvärt att begränsa alkoholreklamen?
–Tror det är svårt att komma fram där, svårt att återinföra förbud som krockar med både EU-lagar och tryckfriheten. Dessutom tror jag att attityder om alkohol i samhället och trender bland ungdomar påverkar mer än reklam. Även om det givetvis också finns ett samband däremellan.

• Vilka frågor om alkohol, narkotika och tobak anser du är viktigast att idag driva i EU-parlamentet?
–Vi måste nog börja lägga mer folkhälsoaspekter, informera mer om alkohol och narkotika och ta bort stödet till vin- och tobaksbönder. Tobak är hälsovådligt och bör begränsas, särskilt bland ungdomar, säger hon.
På narkotikaområdet vill Charlotte Cederschiöld fortsätta bekämpa legaliseringsivrare och hon hoppas att ramavtalet mot grova narkotikabrott antas av medlemsländerna, gärna utvidgat att omfatta även personligt innehav och bruk.

• Hur kommer EU-utvidgningen att påverka alkohol- och drogfrågor?
–Blir jobbigare, trycket hårdnar. Det vi tycker är stora problem, anser flera nya medlemmar i Östeuropa är små. Men många har intresse att gå vår väg. Möjligheterna till brottsbekämpning ökar, inte minst att stoppa narkotikasmuggling som till en del kommer via dessa länder, säger hon.

• Alkoholkonsumtionen har stigit kraftigt sedan EU-inträdet. Information om hälsoriskerna tycks ha begränsad effekt. Vad kan mer göras för att vända trenden?
–Försöka få till rimliga alkoholvanor, komma bort från att man måste dricka så fort det finns. Höja det personliga ansvaret för hälsan. Göra tillvaron mindre tuff och stressad, skapa utrymme för människor att umgås med familjen. Förmå vuxna att bli goda förebilder för sina barn och ge mer stöd till arbetskamrater med alkoholproblem.
–Helt enkelt ett samhälle byggt på mer medmänsklighet och förståelse kombinerat med normer och värden, säger Charlotte Cederschiöld.

Kandidatfakta (M)

Namn: Charlotte Cederschiöld
Ålder: född 1944
Bor: lägenhet i Stockholm.
Familj: man och två barn.
Karriär: fil kand. i bl a statsvetenskap, student i Västberlin. Tolk i tyska, näringslivssekretare i Stockholm, moderat ledamot i landstinget och riksdagen, EU-parlamentariker sedan 1995, vice talman och förlikningsordförande i parlamentet sedan 2001.
Hjärtefrågor: Har ”för trygghet mot brott och knark” på sin valaffisch. Mänskliga rättigheter, ett mer demokratiskt EU, tillämpad offentlighetsprincip inom unionen, stärka individens integritet vid brottsbekämpning, etableringsrätt för företag, erbjuda patienter större valmöjligheter och fler vårdgivare.

• Länkar intill till fler Drugnews intervjuer med kandidater och artiklar om EU-valet. Det hålls 10-13 juni i alla EU-länderna. 732 parlamentariker från 25 länder ska utses, varav 19 från Sverige. (idag 626 ledamöter, varav 22 svenska).

Etiketter:

Annonser