Fler unga väljer bort droger

STOCKHOLM Färre svenska skolelever i nian använder narkotika, alkohol och tobak. Och för första gången på 15 år minskar andelen unga mönstrande män som prövat narkotika. “Det känns hoppfullt att färre unga prövar droger och att alla siffror inte pekar åt fel håll“, säger regeringens narkotikasamordnare Björn Fries om två färska enkäter.

Den ena drogvanestudien är gjord i våras bland ungefär 5 500 skolelever i nian och kan jämföras med återkommande årliga enkäter ända sedan 1971. Den andra omfattar drygt 40 000 18-åringar som ifjol mönstrade för värnplikt. Båda undersökningarna görs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Som Drugnews återkommande rapporterat ökade drogtestande bland ungdomar under 1990-talet oroväckande efter en nedgång på 1980-talet. Delvis som en del av en internationell trend, även om svenska ungdomars droganvändande är mindre jämfört med jämnåriga i omvärlden.
Och nu verkar alltså en positiv utveckling vara på gång. Användning av tobak, alkohol och narkotika visar nu försiktiga nedgångar i de svenska studierna.

Från att omkring var tionde 15-16-åring prövade narkotika (främst cannabis) för några år sedan, så vände det nedåt från 2002 då åtta procent hade provat och sju procent ifjol. Den lägre nivån kvarstår i år bland både pojkar och flickor.
Däremot anger nära var tredje att de vet var man kan få tag i knark om de haft lust.

Ett anmärkningsvärd trendbrott kan dessutom noteras även bland 18-åriga män. Efter en tredubbling av drogexperimenterande bland mönstrande under 1990-talet som nådde en topp år 2002 på 18 procent så minskade andelen till drygt 16 procent ifjol.
Tio procent uppgav att de använt narkotika senaste året och drygt två procent den senaste månaden, vilket också är en liten minskning från tidigare år.

De regionala skillnaderna är stora. Mönstrande från storstäder har i högre grad använt narkotika, även de från Jämtland ligger högt (21 procent), medan var tionde från Västmanland, Örebro och Kalmar län prövat narkotika någon gång.

Alkohol är fortfarande mycket utbrett, över 70 procent i nian har druckit och var fjärde dricker större mängder (“intensivkonsumerar“) minst en gång per månad. Men senare år finns positiva signaler om att det börjat minska.
Det kan även skönjas bland 18-åringarna. Fler av dem dricker inte alls alkohol (11 procent), färre dricker för att bli berusade (13 procent gör det varje vecka).
Pojkar dricker mest starköl och sprit, medan flickorna dricker vin och alkoläsk. Alkoläsk och cider har ökat även bland de mönstrande, medan folköl och hembränt minskat i samtliga undersökta grupper.

–Det finns starka samband mellan preparaten. De ungdomar som dricker mycket alkohol prövar också oftare narkotika, sade CAN:s direktör Björn Hibell vid torsdagens presskonferens där statistiken presenterades.

Sniffning har minskat bland elever i nian sedan 1999 och sjunkit till ungefär samma nivå som narkotikaanvändandet. Även användande av dopingpreparat som anabola steroider ligger kvar på en låg nivå, under en procent.

Och ungdomar röker även mindre tobak. Bland niorna röker 30 procent av flickorna och 18 procent av pojkarna. Bland mönstrande så rökte var fjärde. Däremot har snusandet ökat, bland 18-åringarna där hela 34 procent stoppar in en prilla. Men även bland flickorna i nian snusar lite mer, en ökning från fem till åtta procent.

• De nya studierna gläder regeringens narkotikapolitiska samordnare.
–Jag tror att det förnyade engagemang som vi fått i narkotikafrågan under de senaste åren bidragit till den här utvecklingen. Både bland politiker, myndigheter, frivilligorganisationer och på det lokala planet. Men det är viktigt att vi fortsätter att vara envisa, inte släpper frågan, säger Fries.
Och han påminner om att det kvarstår flera problematiska tendenser på narkotikaområdet – bl a ökat tungt missbruk, brister i missbruksvården, och stora regionala och sociala skillnader.

• Läs rapporterna (pdf).

Etiketter:

Annonser