Rökfritt EU mål för ny kommissionär

BRYSSEL Den nya kommissionären för hälsa och miljöskydd, cyprioten Markos Kyprianou, vill att rökning på arbetsplatsen ska vara förbjuden i hela den Europeiska Unionen.

Han är dock medveten om att detta inte är en fråga där EU har full kompetens att besluta, men tror att det ska vara möjligt att det ska gå att nå en lösning genom samarbete mellan EU och medlemsländerna.

“Mitt personliga mål äratt se till så att exemplen från Irland, Malta och Sverige har följts att i hela EU vid slutet av min mandatperiod“, skriver han som svar på en fråga om vad han vill göra för att minska tobaksskadorna inom EU.

I svaret på en mer allmän fråga om vad han anser är de största utmaningarna när det gäller hälsopolitik och matsäkerhet under de närmaste fem åren, skriver Kyprianou bland annat att han “tänker ägna särskild uppmärksamhet åt att skydda Europas ungdom från tobakens, alkoholmissbrukets och överviktens gissel“.

Etiketter:

Annonser