Snabbare vård till unga drogpåverkade

STOCKHOLM Unga med narkotika i kroppen som grips av polis ska snabbare erbjudas behandling. Det är avsikten bakom ett projekt i Stockholm som regeringens mobiliseringsgrupp mot narkotika satsar 1,3 miljoner kronor i.

Tanken är att med en snabb reaktion från samhällets sida ingripa mot unga som tar droger drogmissbruk innan det hinner utvecklas till tyngre missbruk.

En ung person som misstänks ha droger i kroppen och grips av polis får idag följa med till stationen där prover tas och en rapport skrivs. Rapporten skickas vidare till socialtjänsten och det kan sedan ta månader innan familjen och den unge kontaktas för samtal och försök motivera till behandling är då ofta svårare.

I ett drygt ettårsprojekt som startar på tisdag ska en ny arbetsmetod för krisomhändertagande av ungdomar som gripits för narkotikabrott prövas i Stockholm. Metoden presenterades vid ett presseminarium i måndags.

Länskriminalens ungdomssektion – tidigare kallad ravekommissionen – har fått lokaler vid Maria Ungdom och ska föra drogpåverkade ungdomar direkt dit. Polisrapporten skrivs där och unga som bevisligen har narkotika i kroppen får böter och tas genast hand om vårdpersonalen. Efter kontakt med föräldrar kan sedan motivationsarbetet genast påbörjas och följas upp i den kommun eller stadsdel där den unge bor.
Misstänks de för grövre narkotikabrott kommer de dock att såsom tidigare att köras till polisstation för utredning.

Alkoholpåverkade unga märks ofta på stan, medan de som använder narkotika är svårare att urskilja. Länskriminalens ungdomspoliser rör sig i ungdomsmiljöer, är specialutbildade på drogkännetecken och får in många tips.
-Övriga vuxenvärlden har sällan koll på vad de unga gör och det är ofta en lång process av förnekelse och smussel innan det kryper fram. Då kan drogberoendet ha hunnit utvecklas, därför gäller det att ingripa så tidigt som möjligt med det lagstöd polisen har, säger Manne Jönsson vid polisen.

Under hösten har redan samarbetet framgångsrikt prövats ett par kvällar. Av 16 gripna ungdomar tackade 13 ja till fortsatt vård – vanligast samtalsterapi.

Polisen ska fungera som upptäckare och inkastare i systemet. Men innebär inte någon skillnad i ansvar, utan är en effektivisering av de olika organisationernas samarbete – polis, socialtjänst och specialiserad beroendevård inom landstinget där Maria Ungdom och beroendeakuten på S:t Göran deltar.
-De ungdomar och föräldrar vi haft kontakt med hittills varit i kontakt med är positiva till och vill fortsätta kontakten med vården, säger Paula Liljeberg, sektionschef vid Maria Ungdom, till Drugnews.

Drygt två tusen nya ungdomar per år kommer till Maria Ungdom som är öppet dygnet runt, året runt. Vanligaste rusmedel bland dem är alkohol, cannabis och ecstasy. Omkring en fjärdedel som kommer in har grava problem och går vidare till behandling, enligt Göran Hägglund chef på mottagningens socialtjänstdel.

Med åtta nya uppsökare från ungdomsmottagningen och pilotprojektet tillsammans med länskriminalen tror Hägglund att antalet unga som kommer akut till Maria Ungdom i år kommer att öka.

-Detta är ett spännande projekt eftersom man väver ihop polisens normalt repressiva roll med att här vara en viktig del i en sammanhängande vårdkedja, säger regeringens narkotikasamordnare Björn Fries i en kommentar.
Faller projektet väl ut väntas fler kommuner följa efter i landet.

Etiketter:

Annonser