Var tredje ung europé har prövat cannabis

BRYSSEL Var tredje EU-medborgare (33 procent) mellan 15 och 24 år uppger i en ny enkät att de provat cannabis. Det är fyra procent fler jämfört med förra Eurobarometern om ungas drogvanor från 2002. Även unga som regelbundet dricker alkohol har ökat, från 25 till 27 procent. Danska ungdomar är i topp både att dricka alkohol och att ha prövat narkotika.

En tredjedel av de unga européerna konsumerar alkohol och tobak tillsammans med andra droger, vilket är drygt 5 procentenheter fler än 2002.

Skillnader mellan länderna är stora. I Sverige dricker 31 procent ungdomar alkohol regelbundet, vilket är högre än EU-snittet. Högst ligger danska unga med hela 65 procent!
I tidigare nationella undersökningar har ett svenskt trendbrott noterats med avtagande droganvändning bland både skollelever i nian och värnpliktmönstrande. Även i EU:s ungdomsbarometer är andelen ungdomar i Sverige och Grekland som prövat cannabis lägst, 14 respektive sju procent. Högst ligger Danmark med 45 procent, tätt följd av Spanien (40 proc), Frankrike (40 proc) och Storbritannien 38 proc).

I Spanien har hela 11 procent använt marijuana eller hasch senaste månaden, i Sverige tre procent. EU-snittet var 11 procent bland de gamla 15 EU-länder före utvidgningen i maj som deltog i enkäten.
Tio procent av de unga européerna uppgav att de prövat andra narkotiska preparat, en ökning med en procentenhet sedan 2002. Högst ligger unga irländare (22 proc), tätt följd av spanjorer (19 proc) och britter (18 proc). Elva procent av svenska ungdomar har prövat andra droger.

Varannan ung EU-medborgare hade fått erbjudande om narkotika (främst cannabis, men fler svenska unga hade erbjudits andra typer av droger!) och 68 procent känner personer som använder narkotika. Detta är också högre andelar än vid förra undersökningen.

Nyfikenhet, grupptryck och spänningssökeri angavs som främst skäl till varför de unga tror att man prövar droger. Och som skäl till att vissa har svårt att sluta nämndes främst beroende, viljebrist och drogens effekter. Främsta negativa konsekvenser vid droganvändning angav de beroende, mentala problem, problem med rättvisan och infektioner (som hiv och hepatit).

• Mätningen gjordes bland 7 659 ungdomar i april och maj i år och utfördes av Gallup Europe på begäran av Europeiska kommissionen. Enkäten gjordes i de EU-länder som var medlemmar före utvidgningen i maj.

• Länk till Eurobarometern 2004, om ungdomar och droger (pdf).

Etiketter:

Annonser