Motioner om sprutor, khat och nya droger…

STOCKHOLM Snabbare förbud mot nya drogpreparat, inga sprututbyten, drogfria fängelser och krav på odlingsstopp för växtdrogen khat i biståndsländer. Det föreslås i motioner om narkotika till riksdagen som Drugnews läst.

När det gäller narkotikapolitik är riksdagsledamöterna inte lika flitiga att motionera som om alkoholpolitik. En annan skillnad är att det liberala inslaget från främst moderater som finns i alkoholpolitiken helt saknas när det handlar om narkotika.

Flera motionärer tar upp frågan om sprututbyten. Moderaterna Maud Ekendahl och Jeppe Johnsson skriver till exempel att “Rena sprutor till narkomaner har blivit ett steg på vägen att kapitulera inför det ökande narkotikamissbruket“. Kristdemokraten Annelie Enochson vill också förbjuda alla former av sprutbytesverksamhet och socialdemokraten Carina Hägg är i en motion kritisk mot sprutbytesprogrammen.

Många uppmärksammar också att det tar lång tid att få nya preparat narkotikaklassade och att ämnen som har en annan, laglig, användning också kan användas som berusningsmedel. Folkpartisterna Anita Brodén och Marita Aronson vill med hänvisning till bland annat butandiol (som i kroppen omvandlas till narkotikaklassade GHB), ha en ny lagstiftning som gör att användning och innehav av ett ämne som berusningsmedel blir brottsligt. Medan företag som använder ämnet lagligt kan fortsätta att använda det i sin verksamhet.

Christer Winbäck (fp) anser att det ska vara möjligt att sätta upp icke narkotikaklassade ämnen på en “akutlista“ och därmed temporärt jämställa dem med olagliga droger. Andra Ulf Sjösten (m) och centerpartisterna Claes Västerteg, Sofia Larsen och Annika Qarlsson vill att narkotikastrafflagen ses över i syfte att snabbare kunna svara upp mot den strida strömmen av nya ruspreparat. Sonja Fransson (s) vill att polisen ska kunna beslagta preparat som används i berusningssyfte oavsett om de är narkotikaklassade eller inte.

Folkpartisterna Ulf Nilsson och Allan Widman anser att uppföljningen av narkotikadomar inte alltid fungerar och vill att regeringen redovisar hur domar med föreskrift om vård för missbruk verkställs och följs upp.

Socialdemokraterna Maria Hassan och Mariam Osman Sherifay uppmärksammar frågan om växtdrogen khat och vill att Sverige tillsammans med andra länder som ger bistånd till länder där khat produceras verkar för odlingsförbud. Och att svenska regeringen utarbetar en handlingsplan för att förebygga missbruk av khat.

Moderaterna Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström vill att det ska finnas minst en drogfri anstalt i varje f d kriminalvårdsregion. Göran Lindblad (m) har en tuffare hållning och föreslår att interner som inte vill låta drogtesta sig dagligen placeras på anstalter med “noll permissioner och besök bakom glasruta“.

Etiketter:

Annonser