Östermalms unga dricker mest

STOCKHOLM Skoleleverna i Stockholm dricker och röker mindre och färre använder narkotika än för två år sedan. Men skillnaderna mellan stadsdelarna är stora. Alkohol, tobak och narkotika missbrukas mest i innerstaden och Östermalm ligger högst, visar huvudstadens stora drogvaneundersökning.

Enkätsvaren från 18 000 stockholmselever i nian och årskurs två på gymnasiet i år visar – som Drugnews tidigare rapporterat – på en nedgång i alkoholkonsumtion med 25 procent och minskad narkotikaerfarenhet med 20 procent. Detta jämfört med för två år sedan.

Nu har materialet analyserats vidare och även brutits ned för varje stadsdel. Där märks att elever som går på skolor i centrala Stockholm missbrukar betydligt mer än de andra. På exempelvis Östermalm dricker eleverna nära tre gånger mer än de i Rinkeby.
På narkotikasidan ligger också innerstaden högt. Men även Älvsjö sticker ut, där har både fler pojkar och flickor prövat droger, skriver Svenska Dagbladet.

Även om minskningen i alkoholkonsumtion är ganska jämt fördelad, så har den minskat mindre bland flickor. I vissa områden dricker flickor mer än tidigare.
-Vi måste se över hur vi anpassar det förebyggande arbetet så att det når även till unga flickor, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) i en kommentar.

Inom kort ska ett nytt drogpolitiskt program antas i Stockholm. Lokala handlingsplaner anpassade till lokala förhållanden ska tas fram i det s.k. STAN-programmet. Något som drogvaneundersökningen tydligt visar behov av, anser socialborgarrådet.

Fotnot: • Stockholm stads drogvaneundersökning 2004 jämfört med 2002 (pdf).

• Stockholm stads drogvaneundersökning 2004, nedbrutet i stadsdelar (pdf).

Etiketter:

Annonser