Begränsat rökstopp i England

LONDON England kommer troligen att förbjuda rökning på kontor, fabriker, restauranger och pubar där det serveras mat. Men regeringen i London vågar inte kräva rökfritt på alla slags serveringsställen som Irland gjort och Skottland nu planerar.

På privata klubbar, där medlemmarna röstat för rökning, och pubar där det inte serveras mat kommer det att vara tillåtet att röka i framtiden om det regeringsförslag som presenterades i tisdags blir verklighet, rapporterar BBC.

Därmed går England inte lika långt som Irland, som förbjudit all rökning på arbetsplatser, och Skottland där ett förslag om totalt rökförbud i allmänna lokaler lades fram förra veckan.

Det engelska förslaget går ändå längre än väntat. När hälsominister John Reid presenterade förslaget för parlamentet sade han: “I ett fritt samhälle, har män och kvinnor slutligen rätt att inom lagens ram välja sin egen livsstil, även om det skadar deras egen hälsa. Men människor har inte rätt att skada andras hälsa, eller påtvinga en oacceptabel grad av obehag för andra“.

Rökförbudet kommer att införas gradvis, med början inom vården och i myndighetslokaler. Förbudet mot rökning på restauranger kommer enligt förslaget att genomföras i slutet av 2008.

Förslaget ger också Wales rätten att själv besluta om rökning, vilket troligen kommer att leda till hårdare regler där än i England. År 2003 röstade den Walesiska församlingen för ett totalt rökförbud, trots att de då inte hade rätt att fatta ett sådant beslut.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser