Aliminiumjätten Kubal inför slumptester

SUNDSVALL Aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall har kommit överens med facket om att införa slumpvisa drogtester av sin personal. Avsikten är främst att förebygga missbruk och främja en säker drogfri arbetsplats.

Det stora energislukande Kubal med omkring 500 anställda som hotas av nedläggning om elpriserna fortsätter stiga har även haft stöd av facket när det gäller politikeruppvaktningar för billigare el till industrin.

Drogtester av personal är inget nytt fenomen i Sverige. I regel sker dock tester vid nyanställningar i samband med hälsoundersökning. Tester utförs också när någon påträffas uppenbart påverkad på arbetet. Slumpvisa drogtester är dock kontroversiellt och många ser det som en kränkning av den anställdes integritet.

På Kubal kommer ett dataprogram att slumpvis välja ut ett anställningsnummer. Personen som väljs ut kommer att få lämna dels ett urinprov och dels ett utandningsprov. Positiva prov följs upp av företaget och personen som lämnat provet erbjuds hjälp och rehabilitering. Vägrar någon anställd att lämna prov eller delta i behandling kan personen avskedas, rapporterar Sundsvalls Tidning och Dagens Arbete.

Huvudsyftet med testerna är inte att hitta missbrukare. Med bara 20 tester om året är chansen liten att hitta en missbrukare bland Kubals många anställda. Tanken är i stället att testen ska verka avskräckande och visa företagets engagemang mot alkohol och narkotika. Ytterst handlar det om att försöka skapa en drogfri, säker arbetsplats.

Säkerhetsaspekten är extra viktig på ett företag som Kubal. I en arbetsmiljö med många risker är det livsavgörande att ingen av personalen är påverkad. I juni 2001 skadades fem anställda på Kubal av smält aluminium vid en ångexplosion.

• Lokala alkohol- och drogprogram finns på allt fler arbetsplatser. Företag i Sundsvallsregionen – bl a SCA Ortviken – var tidiga med att med tydliga drogpolicy ta tag i missbruksproblem inom arbetslivet.

Etiketter:

Annonser