Svenska 16-åringar knarkar minst i Europa

STOCKHOLM Svenskar skolelever i nian röker, dricker och knarkar mindre än många av sina jämnåriga i de flesta europeiska länder. Det visar den stora Espad-studien om ungas drogvanor i 35 länder. Svenska drogförebyggande satsningar är en förklaring, anser regeringens narkotikasamordnare Björn Fries.

Undersökningen där över 100 000 elever tillfrågades våren 2003 – varav drygt 3 200 svenska – presenterades i tisdags. Det är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som initierat och koordinerat studien som görs för tredje gången, tidigare studier gjordes 1995 och 1999.
-Det är svårt att tala om gemensamma trender för 35 länder. Men visst finns intressanta data som vi hoppas beslutsfattare tar till sig och kan leda till drogpreventiva insatser, säger Björn Hibell, direktör på CAN, till Drugnews.

Konsumtionsmönstret för alkohol är mest frekvent i västra Europa, särskilt i Storbritannien, Holland och Belgien. 77 procent av de svenska eleverna har någon gång druckit alkohol, jämfört med Europasnittet 83 procent. Men när svenska elever dricker så gör man det oftare i större mängder och för att bli full. 55 procent av svenska 16-åringarna hade varit fulla senaste året och 17 procent hade varit fulla 20 gånger eller mer i sitt liv.
Berusningsdrickandet är särskilt markant på brittiska öarna och i Norden, högst låg danska ungdomar – mer än var tredje hade varit full minst 20 gånger. Intensivkonsumtion bland ungdomar har ökat markant från en låg nivå i flera östländer, men även i Portugal.

När det gäller 16-åringarnas narkotikavanor, så är de större i Västeuropa. Östeuropa ökar, men från en lägre nivå. Svenska elever hamnar långt ner i narkotikastatistiken, åtta procent uppgav att de testat och hamnar på en 30:e plats. Sju procent av de svenska ungdomarna hade någon gång prövat cannabis (vanligaste illegala drog), samma andel som 1999. Det kan jämföras med Tjeckien där 44 procent testat cannabis, 40 procent i Irland och 38 procent av 16-åringarna i Frankrike och Storbritannien.
På frågan om de använt cannabis senaste månaden uppgav bara en procent av de svenska deltagarna det, vilket placerar Sverige i botten. Högst låg Frankrike och Isle of Man med 21-20 procent.

-Vi måste vara stolta över de här siffrorna även om det måste bli ännu bättre, säger Björn Fries, regeringens narkotikapolitiska samordnare i en kommentar. Vi tolkar det som att vi gör rätt prioriteringar när det gäller narkotikapolitiken.

Högst andel som använt annan narkotika än cannabis (ecstasy näst vanligast) återfinns i Tjeckien med 11 procent och Estland med 10 procent, över tre gånger högre än Sverige, 3 procent. Sverige låg på övre halvan när det elever som kombinerat alkohol och läkemedel, 8 procent av svenska 16-åringar. Sniffning var vanligast på Grönland (22 procent), snittet var 10 procent och 8 procent av de svenska eleverna svarade att de någon gång hade sniffat.

Också andra studier har visat ett trendbrott nedåt för svenska ungdomars drogvanor, både bland 15-16-åringar och mönstrande 18-åringar.
Fries anser att det nu handlar om att mer befästa en negativ attityd till droger bland unga än att ändra den. I omkring 250 kommuner har drogsamordnare utsetts de senaste åren för ett samordna preventiva insatser.

Även på tobaksområdet konstaterar Espad-studien att svenska elever röker mindre ofta än genomsnittet, 23 procent hade rökt senaste månaden jämfört med snittet 35 procent. Högst andel hade Grönland med 60 procent, Österrike 49 procent och Bulgarien 46 procent. På frågan om att ha rökt 40 cigaretter eller mer ligger Sverige på 26:e plats med 22 procent.

I takt med att allt fler länder deltar i Espad, så ökar dess politiska tyngd, berättar Björn Hibell på CAN. Studien har delvis bidragit till att Danmark infört åldersgräns för alkoholinköp och att Irland har satt upp som mål att minska narkotikaanvändningen bland landets ungdomar.
EU:s narkotikaobservatorium, ECNN, använder också alltmer data ur Espad-undersökningen och vill utöka samarbetet.

• Fotnot: Mer info på CAN:s hemsida om Espad-studien (European school survey project on alcohol and other drugs).Ladda hem diagrambilder (pdf).

Etiketter:

Annonser