Drogliberal framgång i EU-parlamentet

STRASBOURG I onsdags godkände EU-parlamentet med knapp majoritet ett betänkande om EU:s strategi för narkotikabekämpning 2005-2012 som Europeiska rådet behandlar på fredag. Flera svenska EU-parlamentariker dömer ut förslaget, den s.k. Catania-rapporten, som “drogliberalt“.

Förslaget röstades igenom med 285 röster för, 273 mot och 23 nedlagda.
Betänkande, som tagit fram av italienaren Giusto Catana, är inriktat på att förändra den nuvarande narkotikapolitiken och lyfter fram “harm-reduction“ (skademinskning) som den främsta strategin.

En ny knarkstrid har alltså blossat upp i EU-parlamentet. Förra gången 1997 lyckades drogrestriktiva krafter stoppa den s.k. d´Ancona- rapporten. Det är inte troligt att rådet också antar Catania-betänkandet på fredag, men mer narkotikauppgivna krafter kan nu hänvisa till vad “folkets röst“ i parlamentet anser.

-Med få rösters övervikt gick rapporten tyvärr igenom och kommer nu att för överskådlig framtid hänvisas till och användas som argument för en liberalisering av narkotikapolitiken i såväl EU som i internationella fora som till exempel FN, skriver MaLou Lindholm, tidigare EU-parlamentariker som var med och stoppade d´Ancona-rapporten och nu aktiv inom Hassela Nordic Network som noga följer utvecklingen.

Catania-betänkandet uppmanar EU-länderna att i mycket högre grad betona skademinskning, information, förebyggande insatser och att “skydda narkotikans offer från att marginaliseras“. Parlamentets majoritet rekommenderar nu regeringscheferna på EU-toppmötet på fredag att anta Catania-rapporten och prioritera att skydda liv och hälsa hos dem som använder olagliga droger. Detta istället för att tillämpa “repressiva strategier“.

Den antagna rapporten förordar också att vården görs till gemensam fråga genom att fastställa minimi-normer för rehabiliteringsåtgärder och öka tillgången på skademinskningsprogram.
I betänkandet påstås också att vissa ämnen, som “lätta droger“, inte är beroendeframkallande och att detta är vetenskapligt bevisat. Man efterlyser också ökad forskning om hur idag narkotikaklassade växter, såsom cannabis, opium- och kokablad, kan användas för medicinska och andra “goda ändamål“.

EU-parlamentets knappa majoritet vill också att det forskas mer om cannabis, dess terapeutiska möjligheter och effekten av medicinsk förskrivning av heroin till missbrukare. Man efterlyser också en analys av “förbudspolitikens ekonomisk, juridiska och miljömässiga kostnader“.

Socialdemokratiska EU-parlamentarikern Inger Segelström beskriver i en kommentar onsdagens antagna förslag som “drogliberalt och obalanserat“.
Ledamöter från centern, kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet använder samma ord när de i ett gemensamt pressmedelande tar avstånd från beslutet.

• Fotnot: Länk till Catana-rapporten

Etiketter:

Annonser