Holland: vi stänger inte coffe shops!

BRYSSEL Justitieminister Thomas Bodström har fel! Hollands haschbutiker, de s.k. coffe shops, kommer inte att stängas inom fem år. Det beskedet ger det holländska EU-ordförandeskapet i ett svar till junilistans parlamentariker Hélène Goudin.

Goudin undrade inför en frågestund om EU:s nya narkotikastrategi skulle tvinga Holland att stänga de många butiker som bland annat tillåts sälja cannabis över disk. Det var något som den svenska justitieministern påstått i massmedier och hon ville därför höra Hollands inställning som i höst också haft ordförandeskapet i unionen.

Svaret kom skriftligt förra veckan strax före EU-toppmötet antog den nya narkotikastrategin.

Drugnews publicerar svaret i sin helhet med vår särskilda kursivering:

”H-0448/04
Svar från rådet
15.12.2004

Under förhandlingarna om det rambeslut som fastställer minimiregler för de faktorer som utgör brottsliga handlingar och för straffen för olaga handel med narkotika har rådet poängterat vikten av att det på alla nivåer tas avstånd från narkotikahandel samtidigt som man betonar vikten av en gränsöverskridande och samordnad hållning när det gäller kampen mot narkotikahandeln.

Emellertid anser ordförandeskapet att de nyligen överenskomna texterna om narkotika, som exempelvis rambeslutet som fastställer minimiregler för de faktorer som utgör brottsliga handlingar och för straffen för olaga handel med narkotika, samt EU:s narkotikastrategi inte föreskriver eller innebär att de s.k. ”coffe shops” i Nederländerna kommer att tvingas stänga inom fem år.

I EU:s narkotikastrategi, som kommer att antas av Europeiska rådet (i morgon), fastställs att utvärderingen av hur ovan nämnda rambeslut fungerar samt dess konsekvenser för det internationella rättsliga samarbetet på narkotikaområdet kommer att utgöra en viktig beståndsdel av denna strategi, enligt vilken det även förutses att medlemsstaterna ska göra ansträngningar för att samordna normerna för den praxis som tillämpas av åklagarmyndigheterna i medlemsstaterna.”

Återstår att se hur justitieminister Bodström och övriga undertecknare av ramavtalet tolkar svaret.

Etiketter:

Annonser