Bantad tull gjorde rekordbeslag

STOCKHOLM Trots nedskärningar har tullverket i år gjort rekordbeslag när det gäller mängden amfetamin, opium, ecstasy och växtdrogen khat. Också beslagen av starköl slog rekord, medan sprit minskade efter ändrade införselregler. Storskalig smuggling styrs till ansenlig del av 27 kriminella nätverk, enligt tullkriminalen.

Tullen har under 2004 gjort följande narkotikabeslag i mängder: amfetamin 189 kilo (181 kg år 2003), opium 18 kilo (11 kg), khat 8 773 kilo (8 335 kg), ecstasy 151 000 st. tabletter (42 000 tabl.), heroin 17 kilo (9 kg), cannabis 488 kilo (530 kg), kokain 21 kilo (29 kg), 120 000 rohypnol-tabletter (59 000 tabl.), 269 000 dopingtabletter (585 000 tabl.).
-Resultatet för 2004 följer trenden mot allt större enskilda beslag samtidigt som antalet beslag blir färre, sade tullens brottsbekämpningschef Eva-Lotta Hedin vid en presskonferens på tisdagen då beslagsstatistiken redovisades.

Beslagen var färre längs med östkusten och ökade ytterligare i Skåne där smugglingen är störst. På narkotikasidan ökade amfetamin för femte året i rad och flera beslag på mellan 10-20 kilo gjordes vid Öresundsbron och i Helsingborgs färjeläge.
Växtdrogen khat fortsatte öka i beslag till osannolika 8,7 ton. Drogen som tuggas används mest i vissa östafrikanska grupper och åsamkar stora sociala familjeproblem. Tullen uppgör att man ökat samarbete med invandrarföreningar och även danska myndigheter för att stävja smugglingen.
Cannabis – den vanligaste illegala drogen – minskade något. Särskilt minskade småbeslagen, delvis på grund av mindre haschhandel i fristaden Christiania i Köpenhamn, delvis för att tullen mindre inriktar sig på “myrtrafik“ (personer som smugglar för eget och kompisars missbruk). Men ett stort beslag på 40 kilo hasch gjordes i oktober på Öresundsbron i en skåpbil (bild).

Tullbeslagen av starköl uppgick i år till nära 321 000 liter mot 175 000 liter ifjol. Däremot minskade spritbeslagen till 49 000 liter (84 000 liter ifjol), endast ett fåtal liter 96-procentig sprit upptäcktes. Tullen har lättare att skilja ut smuggling av stora mängder öl än mindre av sprit.
Cigarettbeslagen minskade med två tredjedelar, från 74,1 miljoner cigaretter ifjol till 23,2 miljoner i år. Även där tros större införselkvoter för privatpersoner var en förklaring.

Av ett 80-tal initierade utredningar av storskalig narkotikasmuggling så har tullen i 35 av ärendena kunnat identifiera personer i 27 kartlagda ligor. De består av kanske ett hundratal personer som inte bara sysslar med narkotika, utan i varierande grad även smuggling av alkohol, tobak och penningtvätt och andra ekonomiska brott.
-Kärnan i gängen är stabil, de är välorganiserade och resursstarka. De använder fiktiva företag, falska handlingar, har tillgång till juridiska och ekonomiska rådgivare och är svåra att komma åt, sade Lennart Nilsson, chef för tullkriminalen.

Tullen satsar alltmer mot storskalig och organiserad brottslighet. Efter nedskärningar med flera hundra personer – främst inom administration och klarering – och nedläggning av tiotalet tullstationer så har myndigheten helt organiserats om.

Istället för som tidigare tullområden med regionalt ansvar, så styrs numer tullen av tre kompetenscenter med nationellt ansvar: Arlanda sköter flygkontroll, Göteborg godset och Skåne persontrafiken. Förstärkt gränskontroll i Skåne, som gör flest beslag, satsning mot storskalig smuggling, informationsutbyte, profilanalyser och mobila grupper av tullpersonal skulle kompensera nedbantningen.

-Jag tror på den nya tullorganisationen och som uppenbarligen lyckats göra flera rekordbeslag under året. Även om jag tidigare som landshövding i Halland i våras förgäves stred för att Halmstads tullstation skulle vara kvar, sade nya generaldirektören Karin Starrin (bild) till Drugnews.

• Fotnot: Tullverket har i uppgift att ”skydda liv och hälsa genom att förhindra införsel av otillåtna preparat och produkter”. Årets beslag uppges bespara samhället 1,3 miljarder kronor för sociala och vårdkostnader (”samhällsnytta”). 2 200 anställda arbetar idag i ett bantat tullverk som är organiserat i två huvuddelar – brottsbekämpning och s.k. effektiv handel.

Etiketter:

Annonser