EU: 100 000 döda av överdoser

LISSABON Under perioden 1990 till 2002 rapporterades nästan 100 000 dödsfall i överdoser i Västeuropa (“gamla“ EU). Narkotikadöden är nästan lika stor som trafikdöden i några av länderna, enligt en ny rapport från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, ECNN.

Antalet narkotikarelaterade dödsfall i de 15 länderna ökade markant 1980-1990-talen, till över 8 000 döda per år från 1996 till följd av överdoser av narkotika. Trots en liten utplaning i början av 2000-talet, till följd av minskat injektionsmissbruk och mer förebyggande åtgärder, är nivån “historiskt hög“, enligt ECNN.

Överdoserna –särskilt av opiater såsom heroin, och i kombination med bl a alkohol och bensodiazepiner – står nu för många fler dödsfall bland narkotikamissbrukare än någon annan dödsorsak, inklusive aids. I vissa länder närmar sig problemet den mängd levnadsår som går förlorade på grund av trafikolyckor, enligt ECNN.

I några västeuropeiska städer är överdoserna så vanligt förekommande att de utgör en betydande andel av dödsfallen. I en undersökning 2003 i Stor-Glasgow uppskattades till exempel att 33 procent av samtliga dödsfall bland män i åldern 15-35 år orsakades av överdoser.

Narkotikadöden drabbar mest män mellan 20 och 40 år, huvudsakligen injektionsmissbrukare av opiater, ofta hemlösa och andra marginaliserade, enligt ECNN:s rapport.

ECNN:s styrelseordförande Marcel Reimen säger i en kommentar till rapporten att även de nya EU-medlemmarna i Östeuropa kan komma att få uppleva en ökning av antalet överdosdödsfall om de inte i tid genomför effektiva motåtgärder.
ECNN anser att många av dödfallen kan förhindras genom en rad olika insatser, man lyfter bland annat fram substitutionsbehandling och information om riskbeteenden som effektiva strategier. I rapporten nämns också att några länder har inrättat injektionsrum, men påpekar att “åtgärder av denna typ dock fortfarande är kontroversiella“.

• I Sverige ökade antalet s.k. tunga narkotikamissbrukare från 19 000 i början av 1990-talet till omkring 29 000 idag, och antalet narkotikarelaterade dödsfall ökade från 140 till cirka 400 år 2001.

Etiketter:

Annonser