Nej tack till harm reduction!

Fria sprutor, mera metadon och subutex och sprutrum till injicerande missbrukare? Nej tack. Vi vill ha tillbaka våra barn drogfria igen, skriver Lena Larsson, aktiv i Föräldraföreningen mot narkotika, i en Drugnews-krönika.

”Överdos – en viktig orsak till dödsfall som kan undvikas bland unga människor” är rubriken på informationsblad nr 13 från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk om.

Mycket av texten är siffror över de narkotikarelaterade dödsfallen inom EU. Men ingen skriver ett endaste ord om hur man mäter dessa dödsfall. I exempelvis Holland mäts de på ett sätt, här hemma på ett helt annat.

Genomgående för hela informationsbladet är att det andas harm reduction och att det är den enda framkomliga vägen för att minska narkotikarelaterade dödsfall bland företrädesvis heroinister.

Ingen förälder jag känner vill att deras barn ska dö av en överdos heroin, men många av dem jag pratat med vill inte heller att de ska få en annan drog som ersättning för heroinet.

Vad jag avser är att ge subutex eller metadon till en som ska sluta med heroin. Vi inom FMN tycker att det är som att byta en drog mot en annan, minst lika svår att sluta med som själva heroinet. Många missbrukare vittnar om att det till och med är svårare att sluta med subutex än med heroin. Men om man påpekar det för “experterna“ som tillhandahåller ersättningspreparaten, får man bara till svar att vi har fel och att det är ett läkemedel som missbrukarna får och inte en drog.

Åter till informationsbladet så prisas där de EU-länder som kommit långt i metadon- och subutexutdelningen högt. Man kallar det för ett nyckelmål för den europeiska folkhälsopolitiken och man tycker att det är glädjande att detta mål så snabbt har accepterats av medlemsstaterna. I Sverige, som vid nyåret tog bort taket för metadonpatienter och där fler och fler kommer med i subutexprogram, har man ännu inte helt accepterat detta. Eller, o, hemska tanke, är det så att utbyggnaden av dessa program nu bara är början på utförsbacken vad det gäller substitutionsbehandling? Att myndigheterna smugit i gång detta och att vi en morgon vaknar och alla våra heroinmissbrukande barn då i stället går på subutex och metadon?

Dödliga överdoser kan man undvika, enligt informationsbladet, om man ordnar sprutrum för narkomanerna som man gjort i Norge. Detta är ett mycket kontroversiellt förslag, men går det i Norge så står det väl inte länge på innan vi i Sverige också kan införa det med. En annan lösning på problemet är att man lär missbrukarna att ta hand om varandra genom att göra enklare första-hjälpen-insatser när någon tagit en överdos.

De heroinister jag sett verkar som om de, efter de tagit drogen, står och sover. För mig verkar det helt främmande att en “sovande“ person ska kunna ta hand om en annan som håller på att dö.

Fria sprutor, mera metadon och subutex och sprutrum till injicerande missbrukare. Alla frågor som FMN säger nej tack till.

Vi vill inte via våra skattsedlar vara med och sponsra det fortsatta missbruket för våra egna barn. Vi vill ha tillbaka våra barn drogfria igen!

Vi vet att det finns alternativ, drogfria sådana. Varför satsas då inte en krona på forskning på sådant i stället för att peta i människor ännu mera droger? Vill vi ha ett narkotikafritt samhälle eller vill vi det inte?

Fotnot: länk till ECNN:s häfte om överdoser (pdf).

Etiketter:

Annonser