“Kanal 5 bör följa svenska regler“

HANINGE Granskningsnämnden anser att Kanal 5 inte bör lyda under brittiska regler utan istället betraktas som ett programföretag etablerat i Sverige. Kanalen skulle då stå under Granskningsnämndens kontroll och omfattas av den svenska radio- och tv-lagen – vilket skulle förbjuda kanalen att sända alkoholreklam.

-Om det skulle bli så ska de också följa de svenska reglerna, säger Yvonne Dahlstedt på Granskningsnämnden till Drugnews.

Det innebär bland annat att all alkoholreklam skulle bli förbjuden i kanalen, eftersom det i Sverige inte är tillåtet att göra reklam för alkohol i tv.

EU:s regler bara tillåter en medlemsstat att ha tillsyn över en tv-sändning. Eftersom den brittiska tillsynsmyndigheten Ofcom idag har tillsynen av Kanal 5 och vill fortsätta med det, kan inte Granskningsnämnden överta tillsynen av kanalen. Nämnden kommer nu att begära att Ofcom omprövar sitt ställningstagande och tänker också försöka fästa utbildnings- och kulturdepartementets uppmärksamhet på frågan.

När det gäller TV3 och ZTV är dessa företag enligt Granskningsnämndens prövning etablerade i Storbritannien och bör därför även fortsättningsvis lyda under brittiska regler.

Etiketter:

Annonser