Försök med legalt heroin i Kanada

VANCOUVER Kanadensiska staten intar på försök rollen som legal langare av heroin. I städerna Vancouver, Montreal och Toronto ska 470 missbrukare få delta i en studie där hälften kommer att förskrivas heroin, medan den andra hälften får metadon.

Rekryteringen av de första deltagarna i NAOMI-studien, North American Opiate Medication Initiative, började på torsdagen i Vancouver. Syftet med försöket är att studera om legalt förskriven heroin kan nå missbrukare som inte har hjälpts av tidigare upprepade försök med behandlingsprogram, till exempel med metadon.

De missbrukare som får heroin kommer själva att få inta det, men under medicinsk övervakning på en särskild klinik. De kanadensiska myndigheterna hoppas att missbrukarna ska kunna göra “positiva förändringar“ i sina liv när de slipper den dagliga jakten på pengar till missbruket.

De som får heroin ska vara med i försöket under ett år, för att sedan under tre månader föras över till metadonbehandling eller någon annan form av vård. Försöket beräknas vara slutfört om ungefär två år.

Inspirationen till den kontroversiella heroinförskrivningen kommer från Schweiz, där liknande försök senare permanentats. Även i Tyskland och Holland har sådana försök gjorts. I Danmark föreslog nyligen en expertgrupp att legalt heroin till missbrukare bör prövas.

NAMOI-studien är första gången som heroinförskrivning prövas i Nordamerika. Försöket finansieras av Canadian Institutes of Health Research, den kanadensiska regeringens myndighet för hälsoforskning, som anslagit 8,1 miljoner kanadensiska dollar (cirka 45 miljoner kronor) till försöket.

• Kanada har tidigare godkänt att cannabis används i medicinskt syfte och blev första land att börja sälja marijuana till patienter med vissa sjukdomar, bland annat som smärtlindring.

Etiketter:

Annonser