Ny föräldrametod hejdar ungas supande

ÖREBRO -Det går att få föräldrar att vidmakthålla en restriktiv syn på ungdomars alkoholkonsumtion under hela grundskoletiden och därmed påverka ungas drickande. Det säger Nikolaus Koutakis, preventionsforskare vid Örebro universitet, som lett en studie av hur man med enkla medel kan få föräldrar att påverka sina barns alkoholvanor. Nu står skolor i kö för att använda metoden.

Utgångspunkten för programmet, Örebro preventionsprogram, är att föräldrar normalt blir mer liberala i sin syn på ungdomars drickande över tid. De föräldrar som när barnen är 13 år anser att ungdomar absolut inte ska dricka innan de fyllt 18 år, är mer tveksamma när de får samma fråga tre år senare.

Tanken i programmet var att få föräldrarna att hålla fast vid en mer restriktiv syn under hela grundskoletiden.
-Det handlade inte om att ändra, utan om att vidmakthålla attityder, säger Koutakis som nyligen talade vid Alkoholpolitiskt forums årsmöte.

För att få ut budskapet besökte representanter för projektet regelbundet föräldramöten på de utvalda försöksskolorna. Studien omfattade skolor i olika områden: i två mindre kommuner Kumla och Hallsberg, två miljonprogramområden och två skolor i centrala Örebro.
Projektet vände sig till alla på skolan, och riktade alltså inte in sig särskilt på vissa riskgrupper.
En viktig del var att ge föräldrarna kunskaper. Inte om alkohol, men om vad de kan göra för att påverka sina barn. En del var att spräcka myter, som att det är bra att föräldrar lär barnen handskas med alkohol.

-När du sitter en fredagskväll med ett glas vin och ditt barn vill smaka, tror du att du är listig om du låter barnet prova alkohol i hemmets lugna vrå. Men det funkar inte. Ungdomar som får alkohol hemma, dricker mer även när de är hemifrån, säger Koutakis.

Föräldrarna blev också uppmuntrade att göra gemensamma överenskommelser om vilka regler som skulle gälla, till exempel hur länge barnen skulle få vara ute på kvällarna.
-Vi blev inte populära hos ungarna när vi gaddade ihop deras föräldrar, säger Koutakis, men jag tror att de uppskattar att veta vilka regler som gäller. Det är en förbaskad rättighet som tonåring att veta vilka regler som gäller, berättar han.

Det var enbart föräldrarna som fick del av informationen. I projektet ingick ingen klassisk ANT-utbildning för eleverna eller något annat arbete direkt med ungdomarna.
-Vi har inte sagt ett ljud till ungdomarna om alkohol och droger. Vi går på den grupp som kan sätta gränser för unga, dvs. föräldrarna.

Efter tre år utvärderades projektet. På kontrollskolorna gjordes ingenting från projektgruppen, men elever, lärare och föräldrar fick svara på samma enkäter som på försöksskolorna.

Den utvärdering som gjorts av projektet visar på positiva effekter, och nu står skolor och kommuner på kö för att få ta del av metoden.
-Vi lyckades få föräldrarna att upprätthålla en restriktiv hållning till barnens alkoholkonsumtion. Detta gav också resultat på ungdomarnas drickande, säger Koutakis.

Det var framför allt regelbundet berusningsdrickande som blev lägre i skolorna som genomfört projektet jämfört med kontrollskolorna. Men det var inte bara alkoholkonsumtionen som påverkades, utan också andra normbrytande aktiviteter, såsom skadegörelse, påverkades positivt i försöksskolorna jämfört med kontrollskolorna.
-Vi påverkade också i riskgrupperna. Den största effekten uppnåddes bland så kallade early starters, det vill säga barn som tidigt varit berusade, säger Nikolaus Koutakis.

Etiketter:

Annonser