Ge oss verktyg för att stoppa alkoholmissbruket!

Med förslaget om sänkta alkoholskatter väljer utredaren Kent Härstedt att prioritera skattebaserna framför folkhälsan. Det skriver förre riksdagsledamoten (s) Thure Jadestig och menar att nu krävs helt nya tag för att bromsa alkoholskadorna.

Alkoholinförselutredaren Kent Härstedts förslag om kraftigt sänkta skatter för öl och vin innebär det definitiva slutet på mer än 100 års arbete i vårt land med att värna folkhälsa och folknykterhet. Stegringen av alkoholkonsumtionen de senaste åren har gjort att vi nu är tillbaka på det sena 1800-talets konsumtionsnivåer – och skadenivåer.

Härstedt väljer att prioritera skattebaserna framför folkhälsan. Trots att det finns oerhört mycket statistik om hur en ökning av alkoholkonsumtionen ökar fylleri, brott och sjukdomar kommer han inte med något samlat program för att stoppa alkoholskadorna. Det leder till att problemen exporteras på andra, främst på missbrukarnas familjer men även på arbetskamrater, medtrafikanter och poliser.

Uppenbarligen måste det helt nya tag för att bromsa alkoholskadorna. Och där har Härstedt inte mycket konkret att komma med. Om vi inte längre kan strypa tillflödet måste vi tidigt och resolut ta itu med missbruket.

Men också på detta område har vi systematiskt avhänt oss verktyg de senaste årtiondena. Även om sådana åtgärder blir mindre effektiva än att minska totalkonsumtionen kan de ha betydelse för att bibehålla allmän ordning, hejda missbrukskarriärer och lindra effekterna på t.ex. missbrukarnas familjer.

För att det ska kunna ske krävs åtgärder av följande slag:

1. Inrätta särskilda nykterhetsnämnder!
I varje kommun måste det finnas en nämnd med ett specialiserat ansvar för att förebygga, kartlägga och hejda enskilt missbruk. Därför bör de gamla nykterhetsnämnderna återinföras, men gärna få ansvar även för narkotikaproblem.

2. Skapa en särskild alkobrottsmyndighet!
Alkoholbrotten har uppenbarligen allt för låg prioritet för polis och tull för att vi ska kunna tala om systematiska insatser. För att skapa en samlad bevakning och bekämpning behövs en särskild Alkobrottsmyndighet (ABM). Den bör arbeta med allt från spritsmuggling till brott mot utskänkningsbestämmelser.

3. Låt etablissemang med alkoholrättigheter betala kostnaderna för gästernas superi och svineri på allmän plats i närheten!
Det betyder att barer och andra som tjänar stora belopp på gästernas alkoholintag måste betala för en del av de skador som alkoholen vållar i närsamhället.

4. Återinför fylleristraffet med böter.
Fylleristraff med påtagliga böter och omedelbar indrivning skulle bli en kännbar “skatt“ på supandet. Böterna kan gärna få tillfalla den lokala polismyndigheten, vilket skulle ge effektivare ingripanden mot det allmänna fylleriet. Dessutom skulle fylleriingripanden ge både socialtjänsten och länsstyrelsen (som körkortsmyndighet) klara signaler om att Jeppes alkoholvanor gått överstyr och nu måste skyndsamt utredas i grunden.

5. Skärp reglerna för återkallande av körkort!
Körkort bör återkallas regelmässigt både vid trafikonykterhet och vid upprepad gångfylla. Det är ett av de få kvarvarande pedagogiska instrumenten för att få människor att tänka över sitt alkoholbeteende.

Härstedt halar fanan i en tyst kapitulation för alkoholens marknadskrafter.

Nu är frågan om regeringen och riksdagen ska vara lika passiva och tvinga stora delar av befolkningen att leva med det ökande alkoholmissbrukets konsekvenser.

Fotnot: artikeln publiceras även i Västmanlands Läns Tidning.

Etiketter:

Annonser