Studie: unga idrottare super mer

MALMÖ/STOCKHOLM Idrottsungdomar super mer än andra. Ju mer de tränar desto mer alkohol dricker de. Det sambandet hävdas i en forskningsrapport byggd på enkäter bland drygt 1  (mjukt blanksteg)000 gymnasieelever. “Men det är inte värre inom idrotten än övriga samhället“, säger Rolf Jönsson på Riksidrottsförbundet till Drugnews.

Rapporten från institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola upprör Idrotts-Sverige. Den ifrågasätter en gammal “sanning“ om att drogproblem är störst bland föreningslösa unga. I vart fall slås fast att det finns samband mellan idrott och alkohol bland ungdomar, enligt professor Mats Trondman som är ansvarig för studien.

Undersökningen “Träna och supa till helgen: Om föreningsidrott, socialt kapital och alkohol i unga vuxnas liv“ bygger bland annat på en fem år gammal enkät där 1  (mjukt blanksteg)050 gymnasieelever i 18-årsåldern i 30 små- och medelstora kommuner i Sydsverige deltagit. Svaren om deras aktiviteter på fritiden är en dyster läsning för idrottsledare, tonårsföräldrar och andra som försöker förebygga drogmissbruk.

För enligt studien så dricker idrottande ungdomar mer än andra. I gruppen idrottsaktiva är absolutister (total avhållsamhet från alkohol) färre; de dricker oftare, mer och i större utsträckning för att bli fulla. Särskilt gäller det inom lagidrotten.
Men det handlar om idrottsaktiva under elitnivå.
-I elitklubbar som Malmö FF, IFK Göteborg eller Halmstad är det omöjligt att nå resultat för den som dricker mycket alkohol, säger Mats Trondman till Göteborgs Posten.

Idrottens fostrande roll har länge diskuterats. Riksidrottsförbundets riktlinjer om alkohol slår fast att ”idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor“.

Det är ett ansvar som man försöker ta, enligt Rolf Jönsson, handläggare i trovärdighetsfrågor på RF. Han vänder sig mot att idrotten skulle slagit sig till ro, som antyds på hemsidan där studien presenteras. Och Jönsson hänvisar bl a till projekten Attityd (tillsammans med IOGT-NTO) och Handslaget (som fortgår till minst 2008) där över 1  (mjukt blanksteg)300 idrottsföreningar deltagit – idrottsledare har utbildats i drogfrågor, alkoholpolicys har tagits fram etc.

-Dessa projekt har bedrivits efter att studiens enkäter gjordes. Studien bekräftar för övrigt vad vi redan visste, nämligen att idrottare dricker i ungefär samma omfattning som andra ungdomar. Men det är inte värre inom idrotten än i övriga samhället, säger Rolf Jönsson.

Han tycker inte att studien tydligt håller isär idrottsaktiva och de som bara konsumerar idrott, exempelvis som åskådare. Att passiva ungdomar har större drogproblem är redan känt, menar Jönsson. Men han finner annars rapporten tankvärd och tycker att det är allvarligt om lagidrottare skulle dricka mer och för att berusa sig.

Han tycker också att Trondman för ett intressant resonemang om att föreningsidrottens miljö med socialt kapital och nätverksanda i samverkan med nutida ungdomskultur ändå riskerar att bli en katalysator för ett omfattande festande.
-Det är något vi måste titta närmare på. Vi verkar ju för en alkoholfri uppväxt och att man ska se upp med alkohol i alla sammanhang. Men det får ju inte leda till att vi slutar umgås, säger Rolf Jönsson på Riksidrottsförbundet.

Fotnot: En presentation av undersökningen finns på Malmö högskolas sajt Idrottsforum.

Etiketter:

Annonser