Test med cannabis-medicin gav psykos

LAUSANNE I samband med försök med cannabisbaserade mediciner vid Institute Universitaire de Medecine Legale i Schweiz drabbades två av försökspersonerna av en tillfällig drogutlöst psykotisk reaktion.

I en artikel i tidskriften BMC Psychiatry rapporterar Bernard Favrat och hans kollegor om att den ena försökspersonen, efter att ha fått 20 mg dronabinol (syntetiskt THC), bland annat började skratta, kände väldig oro och uppgav att han “såg sig själv ligga på sängen“.

Den andra försökspersonen, som fått en hampa dekokt med 16,5 mg THC kände sig paranoid och mycket orolig och blev misstänksam under experimentet. Han klarade inte heller av att genomföra det test som försöket egentligen avsåg att undersöka, bland annat att känna igen vägmärken.

Upptäckten är intressant inte minst för att det handlar om personer som befunnit sig i en noga kontrollerad försökssituation och man därmed kan vara säker på att de inte tagit några andra droger. Resultaten bidrar till det växande vetenskapliga stödet för att cannabis är mer skadligt än vad forskarna tidigare har trott.

Etiketter:

Annonser