Borgerliga villiga drogtesta barn

STOCKHOLM Den borgerliga fyrparti-alliansen vill att även ungdomar under 15 år ska kunna drogtestas. Det nuvarande förbudet att testa ej straffmyndiga ungdomar vid misstanke om narkotikapåverkan ska tas bort vid en borgerlig valseger.

En arbetsgrupp i alliansen har mejslar fram en gemensam rättspolitik om att bland annat ge polis, skolhälsovården och socialtjänsten möjlighet att kunna drogtesta unga under 15 vid misstanke om missbruk.

-Vi ser det som helt nödvändigt för att kunna avbryta ungas första och tidiga kontakt med narkotika. Man måste kunna ingripa mot de första haschpiporna eller de första ecstasytabletterna, säger till Svenska Dagbladet justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp), som leder arbetsgruppen.

Frågan att kunna ta urin- eller blodprov på ungdomar under 15 år har återkommande diskuterats. Men förra narkotikakommissionen valde att unga inte borde testas mot sin vilja då det “inte anses stå i rimlig proportion till det ingrepp som ett tvångsvis drogtest utgör för barnet“, skrev kommissionen. En hållning som även den socialdemokratiska regeringen valt att driva.

Moderaterna har återkommande sedan 1997 drivit kravet att även kunna drogtesta tonåringar. Även kristdemokraterna har drivit på och anser att integriteten måste få ge vika för ett större syfte, att rädda ungdomar genom tidiga åtgärder. Centern har varit mer avvaktande, men ställer sig nu bakom kravet, men understryker även vikten av ett tydligt åtgärdsprogram efter ett positivt drogtest.

Narkotikaansvarig minister är Morgan Johansson, han anser att det borgerliga alliansens gemensamma förslag om att kunna drogtest unga “luktar lite sedvanlig populism“. Johansson anser att barn inte bör behandlas som brottslingar.
-Ska nio- och tioåringar tvingas lämna urinprov? Då bidrar man till att brutalisera samhället och synen på barn på ett sätt som jag tror är negativt, säger han till SvD.

Ministern hänvisar till att andelen elever i nian som prövat narkotika har börjat sjunka och är nere i cirka sju procent. Något han tror beror på de förebyggande insatser som görs. Han menar också att socialtjänsten redan idag har möjlighet att ingripa vid misstanke om missbruk.

Manne Jönsson, chef för länskriminalpolisens ungdomssektion i Stockholm, tycker dock att en lagändring vore bra för att tidigare få reda på när någon ung gått in i missbruk. Den yngsta som ungdomssektion påträffat drogpåverkad var tolv år.

Etiketter:

Annonser