I fotbollens värld hör idrott och alkohol ihop

Idrottsledare, inte minst inom elitfotbollen, är betydligt mer betydelsefulla förebilder än många av ledarna själva inser, skriver Sven-Olov Carlsson, ordförande i nykterhetsrörelsen IOGT-NTO.

Elitfotbollen i Sverige har precis tecknat ett sponsoravtal med ölfabrikanten Spendrups för marknadsföring av ölet Norrlands Guld. Detta i en tid när larmrapporterna avlöser varandra om den dramatiska och allvarliga konsumtionsutvecklingen på alkoholområdet. Även som ordförande i en nykterhetsorganisation har jag förståelse för och kunskap om de ekonomiska villkor som gäller för idrotten och att sponsorintäkter är en förutsättning för sportens överlevnad.

Det borde dock finnas en gräns för hur långt man ska vara beredd att sälja sig till sina sponsorer.

Vi vet tack vare en färsk rapport från Malmö högskola att idrottande ungdomar dricker mer än andra. Många super till första gången i samband med aktiviteter inom sin klubb. Trots detta ställer våra främsta tränare inom elitfotbollen upp som marknadsförare av öl i sponsorsamarbetet med Norrlands Guld. Detta i ett läge när svensk idrottsungdom behöver fler och mer framträdande föredömen än någonsin.

Alkoholkonsumtionen är som allra högst bland unga vuxna män – en grupp som också är starkt representerad bland fotbollens åskådarkaror. En grupp som behöver fler alkoholfria miljöer för att minska sin konsumtion – inte stimuleras att dricka mer. En stimulans som nu bärs fram av fotbollens främsta företrädare – elitfotbollens tränare.

I Världshälsoorganisationens, WHO:s, deklaration om ungdom och alkohol från 2002 konstateras att marknadsföring utan tvekan påverkar unga människors beslut att dricka alkohol.

Om unga utsätts för alkoholreklam leder det till tyngre och mer frekvent drickande. Alkoholindustrin har inte lyckats via självreglering att begränsa unga människors exponering av alkoholreklam.

“Ölavtalet“ är än mer svårt att förstå när jag vet att riksidrottsstämman för något år sedan beslutade anta riktlinjer för alkoholområdet där vi bland annat kan läsa “… Som landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor…“. Detta har i sin tur varit vägledande för det treåriga samarbete som Riksidrottsförbundet och IOGT-NTO-rörelsen haft i projekt Attityd – för en alkoholfri uppväxt.

Samhället förväntar sig också betydande förebyggande insatser på alkohol- och drogområdet inom ramen för Handslaget. Alkohol och droger är ett av fem målområden där idrotten får en miljard av staten för sina insatser. Och nu senast håller Svenska Fotbollförbundet, IOGT-NTO och Alkoholkommittén på att utveckla ett treårigt samarbete för att bland annat skapa en policy i klubbarna kring alkoholfrågan.

Ungdomars alkoholkonsumtion är ett ansvar för vuxna. Idrottsledare, inte minst inom elitfotbollen, är betydligt mer betydelsefulla förebilder än många av ledarna själva inser. Fotbollen som verksamhet har en inneboende alkoholförebyggande kraft – förutsatt att ledarna intar en medveten negativ hållning till ungdomars drickande.

Ungdomar behöver inte fler påhejare för sin alkoholkonsumtion – däremot saknas motsatsen, förespråkare för andra värden i tillvaron.

Fotnot: artikeln publiceras även i nummer 5 av Svensk Idrott, organ för Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, Idrottens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna och Sportjournalistförbundet.

Etiketter:

Annonser