Unga väljer sundare livsstil

STOCKHOLM Färre unga svenskar prövar narkotika, färre röker och fler väljer en helnykter livsstil. Det visar flera studier, nu senast en färsk enkät om mönstrande 18-åriga pojkars drogvanor. “Det verkar vara en ny modetrend i västvärlden“, säger Ulf Guttormsson på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, till Drugnews.

CAN:s drogvaneundersökningar bland mönstrande pojkar har gjorts årligen sedan 1970. Under slutet av förra och början av detta århundrade ökade åter ungas narkotika- och alkoholproblem. Narkotikaanvändandet tredubblades bland de mönstrande, år 2002 svarade hela 18 procent av pojkarna att de prövat.

Men sedan har något hänt. Först märktes en nedgång av droganvändande bland skolelever i nian som minskade från tio procent för några år sedan till sju procent ifjol. Även deras alkoholdrickande minskar. Och nu visar CAN:s senaste mönstringsenkät att de unga fortsätter sin lite sundare livsstil när de blivit några år äldre och ska mönstra för värnplikt.

Två år i rad har de 40 000 pojkar som årligen mönstrar i CAN:s enkäter uppgett minskat droganvändande. Ifjol svarade 15 procent av 18-åringarna att de någon gång prövat narkotika, nio procent hade gjort det senaste året och två procent senaste månaden. De regionala skillnaderna är dock stora, droger är vanligast bland dem som bor i storstadslänen och i Jämtland, och oftare bland de som inte studerar eller jobbar.

Och även om många fortsätter att konsumera alkohol, så har berusningsdrickande sjunkit något. 13 procent uppger att de är fulla minst en gång i veckan. Men en intressant trend är att fler helt säger nej till alkohol, helnykteristerna var tolv procent ifjol bland de mönstrande unga männen. Särskilt många utlandsfödda väljer att säga nej till alkohol.

-Helt klart säger fler unga nej till narkotika och fler väljer avhållsamhet från alkohol. Och det är intressant att det sker i en tid när både utbud av narkotika och alkohol blivit större, säger Ulf Guttormsson på CAN som är ansvarig för mönstringsrapporten.

Även tobaksanvändandet minskar – även om var tredje mönstrande snusar, så har rökning minskat från 25 procent för två år sedan till 23 procent ifjol. Andelen som dopar sig är oförändrat lågt, en procent har prövat anabola steroider.

Om det är ökade drogförebyggande insatser och kampanjer som har del i den positiva utvecklingen är svårt att säga, även om ansvariga politiker gärna vill framhålla det.
För även om Sverige vid internationella jämförelser har mindre drogproblem, så märks en nedgång också i fler andra länder.
-Droganvändning minskar även i flera andra EU-länder och i USA, vilket kan tyda på en ny modetrend bland unga i västvärlden. Däremot ökar problemen i Östeuropa där särskilt ungas narkotikaanvändning är oroväckande, säger Ulf Guttormsson.

Fotnot: en ny om CAN-enkät om 15-16 åringars drogvanor presenteras inom kort.

Etiketter:

Annonser