En miljon arbetsdagar sups bort i Norge

OSLO/STOCKHOLM I Norge försvinner upp till 1,3 miljoner arbetsdagar om året bort i alkoholens sviter, visar en ny studie. Nu ska svenska forskare försöka beräkna alkoholflodens sjukkostnader i Sverige. En expert tror att det kan röra sig mellan 20-30 miljoner förlorade arbetsdagar.

Måttlig alkoholkonsumtion har för de flesta liten inverkan på arbetsförmågan. Men får några leder drickandet till försämrad koncentration, lägre arbetstakt och sämre resultat. Några tar en dag ledigt för att bota bakrus, andra måste vara borta längre perioder.

Mellan 1,2 till 1,3 miljoner förlorade arbetsdagar om året har norske forskaren Roar Gjelsvik kommit fram till att alkoholen tar i förlorade arbetsdagar i Norge. Och i reda pengar kostar frånvaron landet drygt 1,5 miljarder norska kronor.

Beräkningarna är nog osäkra och väl låga, bland annat för att Gjelsvik endast har inräknat sjukfrånvaro där det direkt uppgivits att den är alkoholrelaterad.

En svensk forskargrupp på Centrum för socialvetenskaplig alkohol-och drogforskning, SoRad, håller på att försöka beräkna alkoholrelaterade sjukfrånvaron och alkoholens totalnota i Sverige. I slutet av året hoppas man ha de första siffrorna. Sedan ska samma metod användas för att räkna fram alkoholens kostnader i övriga Europa. Studien görs på uppdrag av Socialdepartmentet och WHO:s Europakontor.

Svenska nationalekonomen Anders Johnson har i flera år publicerat beräkningar om vad supen kostar samhället. I senaste beräkningen kom han fram till 156 miljarder kronor.
Han har inte angett bortfallet i sjukdagar, men gör ett överslag på Aftonbladets begäran.

-Mina siffror indikerar att det kan röra sig om mellan 20 och 30 miljoner förlorade arbetsdagar i Sverige om man räknar med all sjukfrånvaro som har någon alkoholrelation, säger Anders Johnson till Aftonbladet.

Etiketter:

Annonser