Unga säger nej till droger

STOCKHOLM Den tidigare växande drogtrenden bland unga är bruten. Det bekräftar årets skolenkäter bland elever i nian. ”Andelen är låg internationellt sett, men vi är inte nöjda. Varje procent representerar många ungdomar”, säger Björn Fries, regeringens narkotikapolitiska samordnare till Drugnews.

Sju procent av de cirka 5 500 eleverna som i våras tillfrågades vid 300 skolor landet runt uppgav att de hade prövat narkotika, vanligast är cannabis.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, inledde skolundersökningarna 1971. Då var andelen som någon gång prövat narkotika cirka 16 procent, sjönk under 1980-talet till 3-4 procent och ökade sedan fram till milleniskiftet till nära tio procent.

Trenden har därefter brutits och andelen gått ner. Årets nivå är den samma som fjolårets. Men hela 22 procent av 15-16-åringarna uppgav att de haft möjlighet att skaffa narkotika om de velat.
Och tillgången på narkotika är hög och priset det lägsta på länge, visar andra studier. Det gör de ungas mer nyktra inställning än mer intressant.

Också andelen unga alkoholkonsumenter har minskat under senare år. Men var fjärde elev i nian är full minst en gång i månaden och bland flickorna har det skett en ökning av totalkonsumtionen.

CAN:s direktör Björn Hibell som redovisade årets drogenkät i anslutning till forskardagarna i regeringskansliets lokaler pekade på flera tänkbara förklaringar till en sundare trend: fler drogförebyggande insatser, effektivare föräldrakontroll och ett ökat hälsomedvetande bland unga, samtidigt som både tid och pengar tryter för rus när intressen som dataspel och mobiltelefoni ökar.

Men det finns även en liknande trend i flera andra västländer.
-Unga säger alltmer nej till droger både här hemma och internationellt. I exempelvis USA och Oslo minskar andelen som prövat narkotika, sade Hibell.

Även tobaksrökning fortsätter minska bland 15-16-åringarna, andelen dagligrökare är nu 9 procent bland flickorna och fyra procent bland pojkarna. Tolv procent av pojkarna snusar, två procent av flickorna.

Narkotikasamordnaren Björn Fries anser att det är en myt att unga är drogliberala.
-Unga är lika negativa till droger som vi vuxna, och de blir fler även i storstäderna. Men vi får inte slå oss till ro, varje generation måste vinnas gång på gång, sade han.

De nya drogsamordnarna i kommunerna, anser han har en viktig uppgift i vardagen att stödja unga till sunda attityder och goda val.

Även om Sverige har nästan lägst drogexperimenterande bland unga i Europa, så har han som delmål att andelen måste ner till den nivå de var i början på 1990-talet (3-4 procent). Och det finns mycket kvar att göra på kontroll och vårdområdet även om Fries menar att anslagen till behandling nu ser ut att öka.
-Det handlar om ett långsiktigt och envist arbete. Vi får inte göra om misstaget att nedprioritera drogfrågan igen, sade han.

Etiketter:

Annonser