Är svenskarna för eller emot sänkt spritskatt?

Är svenska folket för eller emot sänkt spritskatt? Det är en fråga som på ett bra sätt kan illustrera det begränsade värdet av enkla opinionsundersökningar. För om man får lita till ett av våra mer kända opinionsinstitut, Temo, så är svaret både ock! Eller – det beror på vem som beställt undersökningen.

En ny undersökning som Temo genomfört på uppdrag av Sprit- och vinleverantörernas förening, SVL, visar att en majoritet av svenskarna vill ha en spritskattesänkning med 40 procent, det vill säga det som regeringen nu har föreslagit. Enligt enkäten är drygt 60 procent av de tillfrågade för en sådan spritskattesänkning, enligt en redovisning av undersökningen i Dagens Nyheter.

Men i somras presenterades en annan mätning från Temo, beställd av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Den visade att 47 procent av de som tillfrågats var motståndare till att sänka spritskatten, medan 44 procent var för en sådan sänkning.

Intressant är att båda enkäterna är genomförda av samma opinionsinstitut med samma metod. I undersökningen för IOGT-NTO tillfrågades drygt 1 000 personer i slutet av juni, i undersökningen för SVL tillfrågades omkring 1 000 personer i mitten av augusti.
Ändå kommer de till olika resultat.

Det beror inte på att Temo gjort något dåligt jobb, eller på att man på något sätt mixtrat med undersökningarna, Nej, det finns en del naturliga förklaringar till att det som verkar vara samma fråga, får olika svar. Och det handlar inte i första hand om felmarginaler – även om det naturligtvis är så att slumpen kan spela en roll.

Den viktigaste förklaringen är troligen att frågorna har utformats på olika sätt och kanske också ställts i olika sammanhang.

För till synes samma fråga kan få väldigt olika svar bara beroende på vilka ord som används, i vilket sammanhang frågan placeras och vilken ytterligare information som ges.

Exakt vilken fråga som ställts i SVL-beställda enkäten framgår inte av DN-artikeln, men löd troligen: “Tycker du att det är rätt eller fel att sänka den svenska spritskatten med 40 procent?“. Däremot framgår att man i samma undersökning även frågade om de tror att en sänkning av alkoholskatten minskar problemen med “illegal alkoholförsäljning“. Det är en sådan fråga som skulle kunna påverka resultatet om den ställs före huvudfrågan om sänkt spritskatt.

I den undersökning som IOGT-NTO och Ungdomens nykterhetsförbund beställde från Temo innehöll frågan en hel del information. Information som får den som svarar att också tänka på effekterna av en spritskattesänkning. Den fullständiga frågan i den Temo-undersökningen löd:

“Det finns förslag om en sänkning av den svenska skatten på sprit med 40 procent och på öl och vin med 30 procent. En liknande sänkning i vårt grannland Finland visar att konsumtionen ökat kraftigt och att skadorna som t ex misshandel och rattfylleri ökat. Tycker du att det är rätt eller fel att sänka den svenska spritskatten med 40 procent?“

Betyder då detta att opinionsundersökningar är värdelösa?
Ja, om man tror att man kan använda intresseorganisationers undersökningar för att få reda på vad svenska folket verkligen tycker i komplicerade frågor. Tillsammans ger de båda studierna dock en större förståelse för hur den svenska opinionen ser ut vad gäller spritskatten.

Spontant vill de flesta svenskar ha en sänkning, men om de också tänker på konsekvenserna för folkhälsan minskar skattesänkningsentusiasmen betydligt.

Den som tar sig tid att läsa undersökningarna, och då hela undersökningarna och inte bara referaten, kan säkert få en ännu större förståelse för hur opinionen ser ut. Men det förutsätter att man som läsare får tillgång till de fullständiga rapporterna. Av någon anledning har varken SVL eller IOGT-NTO valt att lägga ut den fullständiga rapporten på sina webbplatser.

Etiketter:

Annonser