Hantering av knarkkemikalier förbjuds

STOCKHOLM Den som i syfte att tillverka narkotika hanterar någon av 23 vanliga kemikalier kan i framtiden riskera upp till sex års fängelse. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss på torsdagen.

Det nya brottet – olovlig befattning med narkotikaprekursorer – är en följd av EU:s ramavtal mot illegal knarkhandel. Beslutet innebär att transport, distribution och tillverkning av ämnen som aceton, svavelsyra och saltsyra i syfte att framställa narkotika kriminaliseras. Men svenska regeringen går längre och vill helt förbjuda all hantering med ämnena om det finns uppsåt att tillverka droger.

De 23 kemikalierna används idag legalt i tontals inom industrin och även många privatpersoner har dem hemma, exempelvis aceton för nagellack.
– Man kan lugnt fortsätta inneha dem om inte syftet är att tillverka narkotika. Och det är något som åklagaren måste bevisa och domstolen att avgöra, exempelvis om det finns fler prekursorer hemma, recept på narkotika eller något som kommit fram genom telefonavlyssning, säger Martin Valfridsson, rättssakkunnig på justitiedepartementet, till Drugnews.

Straffskalan för det nya brottet sträcker sig från böter till fängelse upp till sex år. Lagen, som måste antas av riksdagen, föreslås träda i kraft 1 maj nästa år.

Etiketter:

Annonser