Spriten flödar i riksdagen

STOCKHOLM Alkoholen flödar i riksdagen, i varje fall i årets motionsflod. Regeringen fick inte samarbetspartiernas stöd för att föreslå sänkt spritskatt, men det hindrar inte ledamöterna att ha åsikter och förslag om allt från skatter och promillegränser för cyklister till larmnummer om rattfylleri och klassificeringssystem för ölsorter. Drugnews har botaniserat i floran.

En intressant utveckling är att alkoholliberala förslag och skrivningar återfinns också i några flerpartimotioner som egentligen inte handlar direkt om alkoholpolitik och som är undertecknade av ledamöter som annars inte har gjort sig kända som alkoholliberaler.

Det finns till exempel en motion om slopande av de statliga monopolen som undertecknats av ledamöter från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. Den kristdemokrat som undertecknat motionen är Holger Gustafsson, som annars är känd som en förespråkare för en restriktiv politik. I motionen skriver man att “det privata näringslivet är betrodda med försäljning av alkohol i festlokaler på kvällstid, men inte i livsmedelsbutiker under dagen“. Motionen är tydligt kritisk till monopol och “konkurrensinskränkningar“. Även om det finns en viss öppning för monopol som “kan motiveras med hänsyn till det allmännas bästa“ beskrivs inte detaljhandelsmonopolet som ett sådant monopol i motionen.

I en motion om Skåne som framtidsregion har bland andra kristdemokraten Tuve Skånberg ställt sig bakom att Systembolagets monopol på detaljhandel inte ska vara heltäckande, utan det ska vara tillåtet för inhemska vinproducenter att bedriva gårdsförsäljning. Samma förslag finns också i en moderat motion med Per Bill (mer bekant som Vinprovar-Bill) som första namn.

Alkohol och trafik är ett vanligt ämnen bland motionerna. Alkolås är populärt bland riksdagsledamöterna. Vänsterpartisten Peder Petersen står som första namn på en motion som vill inrätta en fond för att stimulerar företagare att installera alkolås i sina fordon. Socialdemokraterna Eva Arvidsson och Inger Nordlander vill att alkolås ska vara policy vid offentlig upphandling. Centerpartisterna Jan Andersson och Eskil Erlandsson vill att den som fått körkortet indraget på grund av rattfylleri måste installera alkolås i bilen för att få tillbaka körkortet.

Moderaterna Bertil Kjellberg och Ulf Sjösten vill att regeringen ska ta initiativ till att alkolås införs på alla nyregistrerade motorfordon från 2012. För att också få förare till äldre bilar att installera alkolås lägger de båda fram idén om att sänka fordonsskatten för dem som installerar.

Kristdemokraten Rosita Runegrund återkommer med sin motion om ett särskilt 020-nummer som allmänheten kan ringa när de misstänker rattfylleri.

En motionär som också berör trafiknykterhet är Gunilla Tjernberg (kd) som i sin motion vill att det införs en promillegräns också för cyklister.

Trots att den svenska ölskatten långt ifrån är den högsta inom EU, är det ölskatten som är riksdagsledamöternas favoritskatt att sänka. Förslag om sänkta ölskatter läggs fram av bland andra moderaterna Nils Fredrik Aurelius, Anita Sidén och Anna Lilliehöök och folkpartisten Jan Ertsborn.

Till ölskattesänkarna hör också miljöpartiets Lars Ångström. Han vill dessutom ha ytterligare sänkt alkoholskatten med 50 procent för små lokala bryggerier. Den mest tekniska motionen är moderaten Tobias Billström som vill att öl som får en hög alkoholhalt på “naturlig“ väg ska ha lägre skatt än öl som fått en lika hög alkoholhalt genom att sprit tillsatts.

En annan inriktning har de som vill sänka införselkvoterna, endera ensidigt eller inom ramen för EU. Miljöpartisterna Jan Lindholm och Ulf Holm, socialdemokraterna Nils-Erik Söderqvist, Jan Björkman och Agneta Lundberg vill att regeringen ska driva kravet inom EU, liksom också Göran Magnusson och Barbro Hietala Nordlund, samt kristdemokraten Mikael Oscarsson.

En som vill gå i motsatt riktning är moderaten Marietta de Pourbaix-Lundin, som vill att samma införselregler som gäller från EU-länder också ska gälla från länder utanför EU.

Statliga Vin&Sprits “aggressiva marknadsföring“ irriterar miljöpartisten Jan Lindholm och han anser att den “är oacceptabel och ska upphöra“. En annan som är kritisk till V&S:s marknadsföring är Torsten Lindström (kd). Enligt Lindström går tanken “till hyckleri när regeringen med ena handen påstår sig värna människors hälsa, å andra sidan med andra handen främjar internationell ohälsa“.

Flera riksdagsledamöter vill på olika sätt försöka komma tillrätt med kommuner som är allt för generösa med att bevilja serveringstillstånd och allt för dåliga på att dra in tillstånden när de inte sköts. Socialdemokraten Lars Wegendal vill ge Folkhälsoinstitutet rätt att överklaga om kommunen beviljar serveringstillstånd i strid med lagstiftningen. Kristdemokraten Chatrine Pålsson vill att någon annan än kommunen ska fatta beslut om att dra in tillstånd och folkpartisten Torkild Strandberg vill att beslut och kontroll av serveringstillstånd ska föras från kommunerna till länsstyrelserna.

Ameer Sachet och ytterligare ett antal socialdemokrater vill att det införs varningstexter på alkohol på samma sätt som det finns på cigarettpaket. Samma krav har kristdemokraterna Tuve Skånberg och Holger Gustafsson. De båda kristdemokraterna vill också att riksdagens representation ska bli alkoholfri.

Folkpartisten Anna Grönlund Krantz har tagit till sig Ungdomens nykterhetsförbunds kontroller av butikernas folkölsförsäljning och vill att den flyttas till Systembolaget. Något mindre glädjande för UNF:arna är antagligen att hon också hävdar att “sänkta alkoholskatter är en nödvändighet“.

Fotnot: Detta är bara en del av alla motioner om alkohol. Botanisera själv bland ledamöternas motioner på riksdagens webbplats .

Etiketter:

Annonser