Althin (kd): drogtesta unga under 15 år

STOCKHOLM Omstridda frågan om drogtestning av unga väcks igen. Vilka åtgärder avser justitieminister Thomas Bodström att vidta för att möjliggöra provtagning på unga under 15 år när missbruk misstänks, undrar kristdemokraten Peter Althin i en riksdagsfråga. /I en enkät är var tredje högstadieungdom negativ till urinprov i skolan.

Drogtester utpekas ofta i debatten som bra verktyg att tidigt upptäcka missbruk, men är idag svårt att användas på underåriga.
– De bestämmelser som reglerar tvångsmedelsanvändning mot barn är alltför restriktiva och leder till att hjälpinsatser sätts in sent – ibland för sent, skriver riksdagsman Per Althin i en interpellation.

Som känd advokat känner han väl sambandet mellan kriminalitet och drogmissbruk. Han menar att för att hjälpa de barn som börjar hamna snett måste samhället gripa in tidigare och behandling och rehabilitering inledas snabbare än idag.
Men stödinsatser försvåras av de nuvarande reglerna om förbud mot kroppsbesiktning av unga under 15 år, anser Althin.

En debatt om frågan och svar från justitieminstern väntas i riksdagen på torsdag 10 november.

Förra riksdagsvalet svarade moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet i Drugnews partienkät att de vill att underåriga ska kunna drogtestas.

• Första november ställde ungdomssajten Lunarstorm till sina medlemmar frågan: “Tycker du att man ska ha slumpmässiga urinprov mot knark i skolan“.

Hela 134 000 besvarade frågan, som lades ut på beställning av Riksförbundet narkotikafritt samhälle.
Över hälften var positiva till testning i skolan (39 procent till slumptest, 15 procent om det är frivilligt), medan 31 procent anser att skolan inte har med det att göra.

Mer stöd i enkäten fick drogtester i skolan med stigande åldrar – 48 procent bland högstadieelever (13-15-åringar), 53 procent av de i gymnasieålder (16-18 år), 64 procent av 19-24-åringar och 72 procent av mellan 25-34 år.
Svarsfrekvensen brukar vara 30-40 procent i Lunarstorms webbenkäter, uppger sajten.

Etiketter:

Annonser