Fler nyktra 15-åringar visar CAN-rapport

Beroende på vilket perspektiv man väljer kan den senaste CAN-rapporten om skolelevers drogvanor ge upphov till både pessimism och optimism. Var tredje pojke i nian dricker inte alls alkohol, samtidigt som flickorna fördubblats sin konsumtion sedan 1989. Det skriver Johan Örjes i en analys.

Sedan början av sjuttiotalet genomför Centralförbundet för alkohol- och narkotikafrågor, CAN, årligen mätningar av svenska ungdomars drogvanor. I årets undersökning har drygt 13 000 elever i grundskolans årskurs sex och nio och i gymnasieskolans andra årskurs fått svara på frågor.

Av rapporten framgår att allt fler ungdomar väljer en livsstil utan alkohol. Antalet 15-åringar som dricker alkohol är det lägsta på över trettio år. Av pojkarna i årskurs nio är det i dag 67 procent som dricker alkohol, en minskning med två procentenheter sedan i fjol För tio år sedan låg andelen alkoholkonsumenter bland pojkar i årskurs nio på 77 procent, för trettio år sedan var andelen hela 86 procent.

Bland flickor i samma ålder är konsumtionen något högre, 69 procent, men också det är den lägsta andelen i undersökningens historia. I fjol var andelen 73 procent.

Även bland gymnasieelever sjunker andelen alkoholkonsumenter. I årets undersökning uppger 85 procent av pojkarna och 86 procent av flickorna i gymnasiets andra årskurs att de dricker alkohol, det är en minskning med två procentenheter för pojkarna och fyra procentenheter för flickorna..

Under det senaste året har det också skett en mycket kraftig minskning i andelen elever i årskurs nio som druckit ”hembränt”. I fjolårets undersökning uppgav 26 procent av flickorna och 24 procent av pojkarna att de druckit hemtillverkad sprit de senaste tolv månaderna. I årets undersökning har andelen minskat till 21 procent av flickorna och 19 procent av pojkarna. Det är den lägsta andelen som uppmätts under den tid som frågan ställts, det vill säga sedan 1991. Även bland gymnasieungdomarna är det färre som druckit hembränt – andelen har gått ned sju respektive sex procentenheter till 27 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna.

Däremot har andelen som druckit ”smuggelsprit” ökat något. I årets undersökning uppger 21 procent av både pojkar och flickor att de druckit smuggelsprit de senaste tolv månaderna, motsvarande andel i fjol var 19 procent för pojkarna och 18 procent för flickorna. När det gäller gymnasieelever finns också en liten ökning bland pojkarna, med två procentenheter till 45 procent, och en betydligt kraftigare ökning bland flickorna, från 28 till 38 procent.

Även om det är färre som dricker alkohol så ökar den genomsnittliga konsumtionen för flickor. Den beräknade årliga genomsnittskonsumtionen för flickor i årskurs nio år 2005 uppgick enligt undersökningen till 3,2 liter ren alkohol per person och år, vilket är den högsta genomsnittskonsumtionen som CAN uppmätt sedan man började med dessa beräkningar 1989. Då drack flickorna i årskurs nio i genomsnitt motsvarande 1,5 liter ren alkohol per person och år.

När det gäller pojkarna har det skett en liten minskning från i fjol, då genomsnittskonsumtionen låg på 3,7 liter ren alkohol per person och år. I 2005 års undersökning har mängden minskat till 3,5 liter. Mest drack pojkar i årskurs nio år 2000, då den genomsnittliga alkoholkonsumtionen i gruppen var 4,9 liter ren alkohol per person och år.

Det som är mest oroande i rapporten är den kraftiga ökningen av flickors drickande. Att den genomsnittliga konsumtionen ökar samtidigt som andelen som överhuvudtaget dricker alkohol minskar, tyder på att konsumtionen bland dem som dricker ökar ännu kraftigare.

Etiketter:

Annonser