Unga kränktes på behandlingshem

KALMAR I många år pågick kränkningar och vanvård av barn och ungdomar som placerats på behandlingshemmet Ekbacken nära småländska Nybro. I SVT:s Uppdrag granskning har flera som vistats där gett fasansfulla vittnesmål. Nu lovar regeringen att tillsynen ska skärpas av s.k. HBV-hem.

Omkring 20 000 barn och unga med sociala problem vårdas årligen på behandlingshem. Kommuner placerar barnen där, men merparten av hemmen är privata, lönsamheten stor – de omsätter totalt runt nio miljarder kronor.

Insynen i s.k. HVB-hem (hem för vård och boende) är liten då verksamhet omfattas av rigorös sekretessen, men det har ändå återkommande avslöjats flera fall av vanvård, övergrepp, alkoholmissbruk och flera andra brister på några av hemmen.

Ett exempel är behandlingshemmet Ekbacken i Nybro kommun. Uppdrag Granskning har berättat att missförhållande för de placerade där pågått ända sedan 1980-talet. Ett tiotal idag vuxna personer trädde i tisdagens program fram och vittnade om systematisk vanvård och grova kränkningar.

Barn och tonåringar tvingades upp att arbeta vid halvfemtiden på morgnarna, annars fick de kallt vatten hällt över sig. Husarrest och bestraffningar som att ställa sig nakna framför kamraterna tillämpades. En flicka fick efter en middag reda på att den måltid de serverats var hennes älsklingskanin. En annan intagen flicka utnyttjades sexuellt av en äldre pojke, trots att personalen visst om det underrättades inte hennes mamma. Tvångsklippning, tvingas att prata om sex med en anställd och bjudas på sprit är andra vittnesmål.

Det mesta har föreståndarparet nekat till. Att barn tilläts dricka sig fulla har de dock tillstått och försvarat med att de ville avskräcka för alkohol i framtiden.

Tillsynsansvariga på länsstyrelsen i Kalmar ansåg länge att behandlingshemmet var välskött och när barnens ord ställdes mot föreståndarna så valde man att betrakta Ekbackens version som det objektiva förloppet.
Idag har socialdirektör Stig Lindahl tänkt om:
– Det är mycket vi kunde gjort annorlunda. Och varför har vi inte sett och inte förstått vad som hänt på Ekbacken, undrar han i programmet.

Länsstyrelsen har riktat kritik mot att ungdomarna tillåts dricka alkohol och att personalen inte varit tillräckligt utbildad. Men i övrigt varit försiktig.

I augusti valde föreståndarna att själva återkalla sitt tillstånd som behandlingshem. Men istället för att stänga verksamheten har man istället övergått till att driva Ekbacken som familjehem. Stig Lindahl hävdar att man träffat unga på familjehemmet som menar att de trivs. Och kommuner har valt att fortsätta placera ungdomar där, trots den tidigare uppmärksammade kritiken.

En återkommande kritik mot tillsyn av behandlingshem är ofta att tillsynen sker för sällan, oftast bara med samtal med föreståndare och att länsstyrelsen vid uppdagade missförhållande inte kan stänga verksamheten omedelbart.
Mindre justeringar av påtalade brister kan leda till att nya problem behandlas för sig och det blir en rundgång.

Riksrevisionsverket noterade skral tillsyn av behandlingshem för barn och unga i en rapport redan 2002. Nu uppger regeringen att skärpningar är på gång.
– Självklart måste man lyssna på de barn och unga som finns på dessa hem, sade Annika Nilsson, statsekreterare på socialdepartementet, till SVT efter inslaget om Ekbacken.
– De flesta hem drivs nog av stort hjärta och engagemang. Men reglerna måste stramas upp, register införas och tillsynen förbättras. Vi ger resurser för att länsstyrelserna ska kunna anställa hundra nya tjänster för detta nästa år. Och vi ska även lägga förslag om att länsstyrelserna omedelbart ska kunna stänga ett hem, sade hon.

Etiketter:

Annonser