Trettio års kamp mot knarket

VÄSTERÅS Framgångsrikt, men även med ett och annat bakslag, har i över 30 år förre s-riksdagsmannen Thure Jadestig och narkotikaforskaren Jonas Hartelius deltagit i drogdebatten. Nyligen summerade de sina erfarenheter och skisserade riktlinjerna för framtidens tvistemål.

Drygt trettio år har dessa två herrar kämpat på barrikaderna i narkotikadebatten. De två är förre riksdagsmannen Thure Jadestig och narkotikaforskaren Jonas Hartelius, ordförande i Svenska Carnegie Institutet. Nyligen summerade de sina erfarenheter från den tid som gått. Och drog upp riktlinjerna för framtidens narkotikadebatt.

Det var på inbjudan av IOGT-NTO, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV och Svenska Carnegie Institutet som Jonas Hartelius och Thure Jadestig berättade om ”30 års kamp mot narkotikan – vad hände och vad har vi lärt oss”. Platsen var IOGT-NTO:s lokaler i Västerås. Mötet lockade ett 70-tal besökare.

Thure Jadestig var under sina 17 år som riksdagsman för socialdemokraterna ofta ensam på barrikaden. Men han hade tillgång till omfattande faktamaterial, framtaget av Jonas Hartelius.
– Thure har stått på barrikaderna, jag har bara skyfflat papper i bakgrunden, beskrev Jonas Hartelius det hela.

Thure har stått på barrikaderna, jag har bara skyfflat papper i bakgrunden


Jonas Hartelius

Thure Jadestigåterkommande frågor i narkotikadebatten:bedömning av vad framtidens narkotikadebatt kommer att handla om:
• Legaliseringskraven är levande.
• Narkotikapolitiken är polariserad.
• Spänning finns mellan FN-EU i narkotikakontrollen, t.ex. beträffande hampodling.
• Narkotikahandeln globaliseras.
• Drogpanoramat vidgas ständigt.

Etiketter:

Annonser