Borgerliga utlovar tuffa tag mot brott

STOCKHOLM Fler poliser, kamp mot vardagsbrott, hejda ungdomsbrott och värna brottsoffren utlovar den borgerliga alliansen prioritera om man vinner valet. Drogtest av unga under 15 år och ökat skadeståndsansvar för föräldrar finns med i det rättsprogram som presenteras.

Alliansens rättsgrupp lade i onsdags fram sin slutrapport ”Ett tryggare Sverige” (pdf-fil). Man menar att regeringen misslyckats få bukt med brottsutvecklingen och pekar på att grova brott och våldsbrott ökar, anmälda våldtäkter och misshandelsfall blir fler, samtidigt som uppklaringsprocenten är låg – endast ett av fyra brott klaras upp och endast fem procent av s.k. vardagsbrott (som inbrott, bilstölder etc).

De fyra borgerliga riksdagspartierna vill bland annat slå hårdare mot ungdomsbrottslighet, och satsa på prevention och tidigt ingripande. Samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst måste öka. Brott som begås av minderåriga ska mer utredas och de unga kunna drogtestas. Föräldraansvaret betonas, bl a ska skadestånd skärpas när deras barn begår brott och närvaroplikt införas när deras omyndiga unga ställs inför rätta, enligt rapporten.

– Nyckeln till minskad brottslighet ligger till stor del i att hindra den kriminella nyrekryteringen genom både tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottsligheten. När det redan gått för långt måste vuxenvärldens befogenheter öka, bland annat genom att tillåta att drogtesta barn under 15 år vid allvarlig misstanke om narkotikabrott, säger Peter Althin, kristdemokraternas representant i rättsgruppen, i en kommentar.

Brottsoffers ställning och skydd vill borgerliga alliansen också stärka. Exempelvis för barn som bevittnar våld i familjen och kvinnor som utsätts för våld och hot. Elektronisk fotboja för de som bryter mot besöksförbud efterlyser man. Alliansen vill att förföljelse och trakasserier kriminaliseras och vill se skärpta lagar mot människohandel.

Polisens roll och tillgänglighet i allmänhetens tjänst ska understrykas mer, enligt de borgerliga. Det ska ta högst en minut för att få svar på larmnumret 112, antalet poliser ska utökas till 20 000 på fyra år och fler av dem ska arbeta lokalt i yttre tjänst.

Inom kriminalvården vill de borgerliga införa totalförbud mot mobiltelefon för de intagna och för att bekämpa den omfattande narkotikahanteringen så ska varje anstalt ha tillgång till en knarkhund. Varje intagen ska ha egen handlingsplan, sysselsättningsplikten understrykas, gott uppförande premieras och frigivningen måste bättre förberedas.

För att tydligare stävja rattfylleri så vill de borgerliga införa en ny bestämmelse i brottsbalken – vållande till annans död genom grovt rattfylleri.

• Mot grova brott vill borgerliga alliansen tillåta buggning. Men man är inte överens med regeringen som drivit på om lagring av teledata inom EU. Synen på användande av s.k. brottsprovokation är man inte heller överens om.

• Trots betoning av borgerlig allians inför valet så var intresset svalt för folkpartiledaren Lars Leijonborgs utspel i onsdags för gemensam borgerlig valsedel. Däremot håller kd- och moderatledaren med Leijonborg om att man borde lansera gemensam statsministerkandidat.

Etiketter:

Annonser