Mäns supande hindrar kamp mot fattigdom

Mäns alkoholkonsumtion utgör inte bara hot mot enskilda kvinnor, utan även mot utvecklingen i fattiga länder. Det skriver sju kvinnor från olika svenska politiska föreningar och studieförbund i samband med Kvinnodagen.

Kvinnor världen över utsätts för våld av olika slag. Var tredje kvinna blir under sin livstid misshandlad, utsatt för sexuella övergrepp eller på annat sätt kränkt av en man. Alkohol finns alltför ofta med i bilden. Såväl biståndsorganisationer som FN och Amnesty International måste inse kopplingen mellan alkohol och mäns våld mot kvinnor.

I kampen mot fattigdomen i världen har kvinnor en särskilt viktig funktion. Utvecklingsarbete där kvinnor mobiliseras ger långt bättre effekt än där biståndsinsatsen främst berör och involverar män.

Våld mot kvinnor hindrar utvecklingen för alla och tar sig många uttryck alltifrån våldtäkt och misshandel till svält när mannen super upp sina pengar.

Kvinnor saknar dessutom många gånger politiska och juridiska rättigheter. Mäns våld mot kvinnor är enligt FN den kanske mest utbredda och socialt accepterade kränkningen av de mänskliga rättigheterna. Var tredje kvinna i världen kommer under sin livstid att bli misshandlad, i de allra flesta fallen av en familjemedlem eller någon hon känner.

Alkohol finns ofta med i bilden när män slår kvinnor. Världshälsoorganisationen, WHO, säger att alkoholen är en starkt bidragande orsak till mäns våld mot kvinnor och hävdar att alkohol är ett allvarligt hot mot allt utvecklingsarbete. En förutsättning för att motverka mäns gränslösa och förödande våld mot kvinnor är att inte bara WHO utan att FNs alla organ samt internationella organisationer som Amnesty International tar kopplingen till alkohol på allvar.

I en färsk rapport ”Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women” rekommenderar WHO, bland många andra förslag, att man begränsar riskerna för kvinnor att utsättas för mäns våld genom insatser mot alkoholkonsumtion samt genom att öka polisens närvaro i områden där alkohol konsumeras.

I Sydafrika visar ett flertal studier att alkohol finns med i 70-75 procent av mäns våld mot kvinnor.

I Rakaidistriktet i Uganda, där AIDS-epidemin skördar många offer, finns tydliga samband mellan alkohol, våld och ökad risk att smittas av HIV. Risken för att bli misshandlad är fyra gånger högre för kvinnor vars män dricker alkohol. Alkohol gör också att männen med våld tvingar sig till sex.

I Kambodja hämtas unga kvinnor från landsbygden till Phnom Penhs gatubarer där de anställs med stöd av de internationella alkoholföretagen. De kallas ”beer promoters” (ölflickor) och bär korta klänningar med banderoller över bröstet med företagens namn – Carlsberg, Heineken och San Miguel. Lönen baseras på hur mycket öl de lyckas sälja. Nätverket Khaana i Kambodja arbetar med HIV/AIDS-frågor och visar genom intervjuer att många av flickorna även hamnat i prostitution. Cirka 30 procent av Kambodjas ölflickor idag är HIV-smittade.

Mäns alkoholkonsumtion har förödande konsekvenser för såväl enskilda kvinnor som hela länder. Den utgör direkt hot mot utvecklingen i fattiga länder.

För att motverka mäns våld mot kvinnor, bekämpa spridningen av HIV/AIDS och öka möjligheterna för fattigdomsbekämpning och utveckling i fattiga länder föreslår vi fyra åtgärder:

• Att biståndsorganisationerna uppmärksammar alkoholen i sina fattigdomsanalyser och utvecklingsprojekt.

• Att FN lyfter upp alkoholfrågan på dagordningen i alla sina organ och inte som idag gör alkohol till enbart en hälsofråga för WHO.

• Att Sveriges riksdag och regering samt våra EU-parlamentariker verkar för att utvecklingsländerna kan etablera en fungerande alkohollagstiftning.
• Att svenskt bistånd i ännu större utsträckning inriktas på att förbättra kvinnors situation i u-länder.

Fotnot: artikeln publiceras i flera tidningar.

Helena Bargholtz, ordförande Liberala Kvinnor, riksdagsledamot (fp)
Siv Bildtsén, sammankallande i Miljöpartiet de Grönas kvinnoutskott
Marianne Ericsson, Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott
Nalin Pekgul, ordförande S-kvinnor
Désirée Pethrus Engström, ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Annika Qarlsson, ordförande Centerkvinnorna, riksdagsledamot (c)
Sofia Modigh, förbundsordförande Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV.

Etiketter:

Annonser